28.04.2023 12:20

Přehled premiér v květnu a festivalů v květnu a červnu 2023

Pravidelný přehled nadcházejících premiér a festivalů připravuje Informačně dokumentační oddělení IDU na základě informací zasílaných divadly a pořadateli.

Přehled premiér v květnu 2023 představuje více než padesát nových premiér;
dvacítku v nejbližší době začínajících nebo právě probíhajících festivalů a přehlídek rekapituluje Přehled festivalů v květnu a červnu 2023.

Informace o dříve uvedených premiérách a akcích jsou dostupné v naší Virtuální studovně, a to v částech Inscenace a Divadelní akce.

Pokud byste chtěli také přispět, můžete využít Formulář pro premiéry a Formulář pro festivaly.
Poskytnuté údaje budou zobrazeny prostřednictvím Virtuální studovny a rovněž se objeví na tomto místě v přehledech na další měsíce.

Autor článku: Lucie Čepcová, Radka Petrmichlová; Foto: David Konečný