02.11.2007 00:00

Přehlídka současné ruské dramatiky

Prezentace výsledků Překladatelské dílny DILIA 2007.

12. 11. 2007 od 14.00 do 22.00 hod na Malé scéně Divadla pod Palmovkou

Scénická čtení her I.Vyrypajeva, N.Koljady, L.Petruševské, G.Siňkiny, V.Durněnkova a S.Kalužanova.
Závěrečné diskuse se zúčastní autorka Galina Siňkina.

Projekt vzniká za finanční podpory MKČR a Správní rady DILIA.

Vstupenky v ceně 100,- Kč na celý den je možno rezervovat na pokladně Divadla pod Palmovkou, tel: 283 011 127 (10.00 – 18.00). Rezervované vstupenky je možné si 12.11. vyzvednout v průběhu celého dne, nejpozději však v 19.00 hod.

Divadlo LETÍ na Malé scéně Divadla pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8.

Další informace Vám poskytne Marie Špalová z divadelního oddělení DILIA (spalova@dilia.cz, tel: 266 199 861, mobil: 604 440 157)

O překladatelské dílně:

V letošním roce divadelní agentura DILIA pořádá již čtvrtou překladatelskou dílnu. V loňském roce jsme se věnovali severoirské dramatice, letos jsme zvolili oblast dramatiky ruské, která získává v České republice čím dál více příznivců, není však stále dostatečně prozkoumána. Workshop byl určen začínajícím překladatelům, ať už z řad studentů rusistiky či studentů divadelních škol a všem, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty.

Smyslem je přiblížit problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeložil jednu divadelní hru. Účastníci pracovali pod vedením zkušených překladatelů (Tereza Krčálová, Ondřej Mrázek, Jakub Šedivý, Gábina Božkovová).

Vyvrcholením dílny budou scénická čtení vzniklých překladů v rámci „Přehlídky ruské dramatiky“, která připravilo Divadlo LETÍ ve spolupráci s úspěšnou mladou generací režisérů (Daniel Špinar, Alžběta Tichoňová, Jiří Ondra, Martina Schlegelová).

Přehlídky se zúčastní ruská autorka Galina Siňkina, která na závěr promluví o vzniku své hry Zločiny vášně a promítne dokumentární záznamy z ženských věznic, které jí sloužily jako studijní materiály. Do závěrečné diskuse se zapojí také účastníci dílny, tutoři, překladatelé a režiséři.

Program:

Délka scénických čtení je cca 45 minut.

12. listopadu 2007

14.00
Ludmila Petruševskaja: Bifem
Překlad: Kateřina Sýkorová
Režie: Tereza Ludvíková

15.00
Vjačeslav Durněnkov: Tři dějství o čtyřech obrazech
Překlad: Lesia Tomčíková
Tutor: Ondřej Mrázek
Režie: Alžběta Tichoňová

16.15
Ivan Vyrypajev: Bytí č.2
Překlad: Kateřina Benešová
Tutor: Tereza Krčálová
Režie: Daniel Špinar

17.20
Nikolaj Koljada: Tutanchamon
Překlad: Martina Pálušová
Tutor: Jakub Šedivý
Režie: Martina Schlegelová

18.30
Sergej Kalužanov: Masakr
Překlad: Jakub Kalenský
Tutor: Gábina Božkovová
Režie: Jiří Ondra

19.30
Galina Siňkina: Zločiny vášně
Překlad: Naděžda Korotkovová
Tutor: Tereza Krčálová
Režie: Alžběta Tichoňová

20.30
Setkání s autorkou Galinou Siňkinou, překladateli, tutory a dalšími účastníky projektu.

spalova@dilia.cz

Autor článku: Informace z divadel