20.01.2022 08:33

Přihlaste se do Školy základů činoherní režie

Amatérská divadelní asociace otevírá další běh dvouleté Školy základů činoherní režie (2022 – 2024). Odpovídá tak na potřebu divadelníků vzdělávat se systematicky, do hloubky a v souvislostech.

Škola, jak je patrné z následujícího popisu a vyučovaných oborů, není určena jenom režisérům, ale i ostatním zájemcům o vzdělávání na poli činoherního divadla. Absolvováním školy by měl každý účastník získat nezbytné penzum informací i praktických dovedností pro samostatnou přípravu a realizaci inscenace.

Odborná garance
Odbornými garanty jsou opět Petra Richter Kohutová a Jaroslav Kodeš, přednášejícími profesionální umělci a pedagogové, jimž budou podle potřeby asistovat absolventi minulých úspěšných dvou běhů tzv. „školičky“.

Termíny
Nový běh školičky bude realizován od září 2022 do června 2024, tedy dva školní roky. V každém ročníku se uskuteční 10 seminářů. Jedno setkání představuje cca 20 učebních hodin. Začátek, pokud nebude dohodnuto jinak, proběhne v pátek v 18:00 hod., konec v neděli ve 13:00 hod. Setkávání probíhá hlavně v Nučicích (okres Praha-západ) v budově Lidového domu, také na přehlídkách (FEMAD Poděbrady, Děčínská brána…).

Předměty
Hlavním předmětem je dramaturgicko-režijní příprava inscenace, k tomu se pak váží doplňující předměty. Dějiny divadla, Základy dramaturgie, Základní režijní postupy, Jevištní řeč, Pohybová příprava herce, Světlo a zvuk, Scénografie, Kostým v inscenaci, Líčení atd. Hlavní předmět i doplňkové řemeslné dovednosti budou vyučovány jak formou přednášek, tak především praktických cvičení se zadanými domácími úkoly. S tím související a nezbytná schopnost reflektovat viděné bude rozvíjena průběžně. Zejména prostřednictvím návštěvy krajské postupové přehlídky, ale i inscenací viděných v rámci víkendových setkání v Nučicích.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Asociace | Facebooku ADA či na portálu Divadelník.cz

Autor článku: Tomáš Čivrný