28.04.2021 13:13

Příměstský tábor Divadla Paměti národa

Příměstský tábor Divadla Paměti národa je plánován jako týdenní intenzivní program, kde se děti a mladí lidé seznámí se základy divadelní práce a prozkoumají historický kontext srpnových událostí roku 1968.  Setkávat se budeme od 16. - 20. srpna 2021. Datum 21. 8. 1968 a bezprostřední blízkost Českého rozhlasu, tak určují téma letních setkání, kterým je boj za udržení svobody. Osobní statečnost těch, kdo přišli bránit rozhlas a podpořit snahu o demokratizaci naší republiky. Kdo byli? Známe je?

Scénář k závěrečnému veřejnému vystoupení vzniká na základě přímých výpovědí pamětníků formou montáže a účastníci pak společně hledají vhodný prostor k realizaci představení, vyrábí rekvizity a kostýmy, využívají hudbu a světlo a dramatický text následně prezentují veřejnosti. Divadlo Paměti národa uvádí svá vystoupení jako site-specific pro rodiče a úzký okruh diváků a k prezentaci si vybírá místa spjatá s danou historickou událostí.

Součástí letní divadelní dílny bude workshop ve spolupráci se vzdělávacím oddělením Paměti národa, který účastníky přímo zavede do událostí srpna 1968.   Naším cílem je vytvořit bezpečné prostředí, kde se mladí lidé cítí povzbuzováni ve svobodě vyjádřit svůj názor, hledají společná řešení a na místo soutěživosti se vzájemně podporují a motivují.

Divadlo Paměti národa, které svou činnost zahájilo na podzim roku 2019, je místem pro setkávání generací a společnou tvorbu. Na divadelních kroužcích děti a mladí lidé společně hledají a vypráví příběhy, jež zachycují důležité momenty moderní historie a jsou uchovány ve sbírce Paměť národa. Účastníkům dává prostor pro společnou tvorbu, při níž reflektují naši nedávnou historii. Na pozadí konkrétního příběhu porozumí historickému kontextu 20. století a seznamují se s podstatou totalitních režimů. Ke zvláštním příležitostem organizuje jednorázové projekty – mj. vystoupení ke Dni válečných veteránů. Spolupracuje na mezinárodních projektech, z nichž nejvýznamnější je připomínka Dne památky obětí holokaustu - představení Paměť jsme my (2019 - Masarykovo nádraží, 2020 ukázka v Národní knihovně; 2021 vznikl dokument o jeho tvorbě zde).

Harmonogram dne

  • 9,30 - 10,00 příchod
  • 10,00 - 11,30 dopolední divadelní lekce
  • 11,45 - 13,00 oběd
  • 13,00 - 14,30 odpolední divadelní lekce (nebo procházka)
  • 14,30 - 15,00 přestávka
  • 15,00 - 16,30 odpolední divadelní lekce
  • 16,30 - 17,00 evaluace
  • 17,00 odchod domů

Místo konání: Španělská 10, Praha 2, 120 00
Termín: 16. 8. - 20. 8. 2021
Věk účastníků: 12 - 15 let
Personální zajištění: dva lektoři, koordinátor
Počet účastníků jedné dílny: max. 20

Cena: 3 000 Kč (zahrnuje celodenní program pod vedením dvou lektorek, stravu (zajištěn bude oběd v nedaleké restauraci a odpolední svačina) a pitný režim).

Přihlášky zde: https://divadlo.pametnaroda.cz/letni-primestske-tabory/

Více informací: Zuzana Burdová, 602 873 984, e-mail: divadlo@pametnaroda.cz

Autor článku: Michaela Szkála