17.03.2023 10:00

Přírůstky zahraniční literatury v Knihovně DÚ za rok 2022

Seznam obsahuje tematicky roztříděné publikace a abecedně seřazené divadelní hry vydané v zahraničí, které Knihovna DÚ připsala do svého fondu v roce 2022.

Zahraniční publikace jsou získávány nejen nákupem, ale nemalou měrou i výměnou a dary. Publikace získané výměnou jsou vybírány z konkrétních nabídek zahraničních partnerských knihoven.

Zahraničním i tuzemským dárcům za jejich velkorysost děkujeme.

Kompletní seznam odborné literatury je k dispozici na webových stránkách knihovny zde, seznam divadelních her pak zde.

Knihovna Divadelního ústavu

Katalog Knihovny Divadelního ústavu

 

Autor článku: Alena Součková, Knihovna DÚ; Foto: David Konečný