07.04.2022 17:20

Příspěvkové organizace hl. m. Prahy pro Ukrajinu

Příspěvkové organizace zřízené hlavním městem Prahou v oblasti kultury se ze své podstaty zapojují do aktuálního kulturního a společenského života. Proto i mají potřebu se vyjádřit k  současné situaci na Ukrajině, ať už materiální či jinou pomocí běžencům z okupované země. Organizace situaci nadále sledují a snaží se najít nové způsoby, jak ukrajinským uprchlíkům pomoci.

DIVADLO V DLOUHÉ

 • Ve spolupráci s organizací Post Bellum jsou v divadle umístěny kasičky na příspěvky na pomoc Ukrajině. Sbírka byla zahájena při premiéře inscenace Konec rudého člověka a pokračuje nadále.
 • Jsou nabízeny vstupenky za symbolickou korunu ukrajinským dětem a jejich doprovodu na ta představení festivalu Dítě v Dlouhé, u kterých není problém jazyková bariéra. Pro stážisty uměleckých škol z Ukrajiny nabízí divadlo vstupenky za 1 Kč.
 • Divadlo nabízí prostory zkušebny pro výukové, sportovní a jiné aktivity ukrajinských dětí.

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

 • Pro studenty ukrajinských uměleckých škol – divadlo nabízí studentům ukrajinských uměleckých škol pod patronátem DAMU vstupenky na přístavky v sále divadla na představení z jeho repertoáru. Stačí se na pokladně prokázat kartičkou „stážista DAMU“, kterou DAMU studentům vystavila.
 • Divadla pro Ukrajinu - 8. května od 18:00 – zahájeny přípravy večera na podporu Ukrajinu skrze propojení umělců pražských divadel. Veškerý výtěžek půjde na podporu Ukrajinců setrvávajících přímo v jejich válkou zasažené zemi.
 • Samolepky Majestick pro Ukrajinu - v pokladně divadla a v divadelním baru je spuštěn prodej samolepek s holubicí v ukrajinských barvách, které navrhlo studio Majestick. Výtěžek z prodeje bude odeslán na konto Člověka v tísni – SOS Ukrajina.
 • Pokojíčky pro ukrajinské rodiny – divadlo průběžně nabízí zadarmo ubytovací kapacity, tzv. pokojíčky pro „emergency přespání“ pro rodiny či malé skupiny, které aktuálně přicházejí do ČR nebo jsou ve fázi hledání dlouhodobého ubytování.

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA

 • Divadlo připravuje půl hodinovou loutkovou revue v ukrajinštině. Představení je koncipováno tak, aby je bylo možné zahrát i mimo divadlo – např. v Městské knihovně, v Kongresovém centru.
 • Ukrajinští občané mají přístup na dopolední představení za symbolickou jednu korunu (kterou hradí koproducent divadla).
 • Diváci i lidé z ulice mají dlouhodobě možnost finančně přispět na pomoc ukrajinským dětem - kasička UNICEF je stabilně umístěné před pokladnou divadla.

DIVADLO POD PALMOVKOU

 • Aktuálně divadlo rozšířilo o projekt Pohádky pro děti z Ukrajiny – projekt Petra Březiny, načítání audio verze pohádek herci a technické zajištění nahrávání.
 • Umístění zapečetěné sbírkové kasičky ke sbírce Pomozte Ukrajině, organizované organizací Post Bellum, v prostorách divadla.
 • Příprava ukrajinských titulků k inscenaci Zkrocení zlé ženy (spojené se souběžným hlídáním a zábavou pro děti).
 • Poskytnutí zvýhodněných vstupenek v ceně 1,- pro studenty ukrajinských uměleckých škol pod záštitou Akademie múzických umění v Praze.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 • Pro GHMP připravuje výstavu pro prostory galerie Kobka na Smíchovské náplavce ukrajinská kurátorka, publicistka a bloggerka Oksana Maslová, pocházející z Oděsy, která přijela do Prahy. Výstava představí výběr děl několika výtvarníků z Oděsy pracujících s digitálními médii. V souvislosti s přípravou této výstavy se kurátoři a kurátorky GHMP skrze Oksanu propojují s dalšími příchozími z oblasti vizuálního umění a mapují jejich potřeby (jak praktické, od oblečení po ubytování), tak profesní (propojení na další lidi či organizace).
 • Rusko-ukrajinský konflikt ovlivnil také dlouhodobě plánované výstavy GHMP – v rámci nově otevřené expozice Světy Jindřicha Chalupeckého byly rozvázány zápůjční smlouvy s ruskými státními galeriemi. Organizátoři zároveň vyzvali ukrajinské a ruské umělkyně a umělce působící v České republice, aby se volně pojatým příspěvkem na výstavě vyjádřili k otázce, jak aktuálně přistupovat k prezentaci ruského umění a k tamějším kulturním institucím – co od nich jako umělecká komunita můžeme očekávat a požadovat.
 • GHMP nabízí pro ukrajinské občany vstup na všechny výstavy za 1 Kč. Zároveň připravuje doprovodné akce a edukační programy pro děti i dospělé zdarma s možností tlumočení do ukrajinštiny. Existuje také stálá nabídka edukačních aktivit (např. výtvarné workshopy pro rodiny s dětmi včetně seniorů z Ukrajiny; interaktivní prohlídky pro školní a zájmové skupiny integrující děti z Ukrajiny).
 • Samostatná stránka v ukrajinštině a češtině na webu GHMP - se stálou nabídkou i aktuálním programem a konkrétními akcemi - https://www.ghmp.cz/ghmp-ukrajine/
 • Edukační listy v ukrajinštině a češtině pro děti i školy ke stažení:
  https://www.ghmp.cz/wp-content/uploads/2022/03/00-edukacni-list_ukrajinsky.pdf
  https://www.ghmp.cz/wp-content/uploads/2022/03/00-edukacni-list_cesky.pdf
 • Poskytnutí prostor GHMP - v případě zájmu lze využít zdarma prostory GHMP k pořádání kulturních či benefičních akcí na podporu Ukrajiny: https://www.ghmp.cz/budovy/. Po dohodě s edukačním oddělením GHMP možnost případného využití edukačního centra a eko-ateliéru zdarma pro vybrané aktivity ve spolupráci s ukrajinskou komunitou a organizacemi.

HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ

 • V rámci dětských představení divadlo nabídne volné kapacity ukrajinským rodinám zdarma  (pracuje se i na ukrajinských titulcích).
 • Dále jsou připravovány aktivity pro děti – k dispozici je muzikálové studio, kde by se mohly zapojit i ukrajinské děti, které se podobným aktivitám již věnovaly. Kvůli jazykové bariéře jsou v plánu hlavně taneční aktivity.

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HMP

 • 26. 4. 2022 organizace plánuje pořádat benefiční akci Hvězdy pro Ukrajinu – výtěžek této akce bude věnován nadaci Člověk v tísni na podporu Ukrajiny.
 • Návštěvník, který přispěje ve výši 200 Kč ve prospěch účtu SOS Ukrajina organizace Člověk v tísni, obdrží vstupenku na pořad vybraného střediska Planetum zdarma. Stačí se na pokladně prokázat výpisem z účtu.
 • Organizace také pořádá představení pro děti a dospělé – probíhá v ukrajinském jazyce a je pro ukrajinské občany zdarma (viz. https://www.planetum.cz/pomozme-ukrajine/)

MINOR

 • Od 28. 3. začíná pravidelný dramatický kroužek pro ukrajinské děti NEdivadlo ve věku 6–14 let vedený dvěma režisérkami z Kyjeva a Charkova. Stejný tým povede v prostorách divadla interaktivní čtení ukrajinských pohádek. Tato aktivita je určena pro děti od 6 do 9 let.
 • Divadlo se rozhodlo průběžně nabízet ukrajinským dětem a rodičům nonverbální interaktivní inscenaci Libozvuky. Publikum tvoří české i ukrajinské děti, čímž chce divadlo dosáhnout snazší integrace. První dvě představení se odehrála 20. 3.
 • Od 4. března probíhá v prostorách divadla sbírka - kasička, jejíž výtěžek bude využit na pomoc Ukrajině prostřednictvím organizace Post Bellum.

MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ

 • Divadlo především pracuje na dlouhodobém projektu s pracovním názvem Centrum ukrajinské kultury v Praze. Cílem bude vytvoření dlouhodobě kreativního zázemí pro ukrajinské umělce v Praze, především ty z oblasti živého umění (divadlo, hudba, tanec). V první fázi by při MDP vznikla menší produkční jednotka (český programový kurátor, ukrajinský produkční a menší tým poradců orientujících se v ukrajinské komunitě), MDP může poskytnout jako stabilní prostor svou hlavní zkušebnu ve Vodičkově ulici a administrativní zázemí. Divadlo si vytyčilo pět oblastí aktivit: 1/ umožnit vznik menších autorských inscenací včetně jejich prezentace divákům 2/ motivovat ukrajinské umělce k tvorbě zaměřené na děti, nejlépe se vzdělávacím přesahem 3/ zapojení studentů uměleckých škol z Ukrajiny do tvorby v rámci Centra a v případě studentů činoherního divadla i částečné suplování praktické výuky 4/ stipendijní pobídky pro autory-dramatiky, kteří zůstali na Ukrajině, k tvorbě nových textů, včetně scénické prezentace těchto textů nebo jejich publikování v časopise Moderní divadlo 5/ pořádání pravidelných eventů programově složených z vystoupení ukrajinských a běloruských umělců cílených na české publikum.
 • Divadlo se zapojilo do sbírky – kasičky Paměti národa (stabilně byla a bude kasička pro tyto účely v Divadle Komedie).
 • V Divadle Komedie proběhne 18.6.2022 benefiční večer, jako symbolické zakončení sezony spolu s ukrajinskými umělci.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA VYŠEHRAD

 • Nabízí od 7. 3. 2022 všem občanům Ukrajiny vstup za 1 Kč do stálé expozice Historické podoby Vyšehradu v Gotickém sklepě, do Galerie Vyšehrad a na prohlídku kasemat a sálu Gorlice. Pro vstup stačí předložit platný cestovní pas nebo občanský průkaz Ukrajiny.
 • Národní kulturní památka Vyšehrad dále nabízí vstupné za 1 Kč na všechny své programové akce pro rodiny s dětmi a hudební večery v sále Starého purkrabství.
 • Školním skupinám ukrajinských dětí s učitelem je nabízena možnost bezplatného využití sálu na Starém purkrabství. Případně je pro školní skupiny možné za symbolickou cenu (1 Kč za dítě) v omezené kapacitě objednat i edukační programy v češtině.

STUDIO YPSILON

 • sbírka – kasička ve spolupráci s organizací Post Bellum – Paměť národa - návštěvníci divadla do ní přispívají v rámci jednotlivých představení.

SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK

 • Při všech koncertech (týká se i komorních koncertů zejména v kostele sv. Šimona a Judy) je u dveří umístěna kasička UNICEF.

ŠVANDOVO DIVADLO

 • Na základě dohody s DAMU mají ukrajinští studenti a učitelé uměleckých škol volný vstup na akce divadla (na základě průkazky vydané DAMU).
 • Připravuje načítání pohádek pro ukrajinské děti.
 • Od příští sezony divadlo chystá v rámci lektorského oddělení workshopy v ukrajinštině pro děti uprchlíků.
Autor článku: převzato z: https://kultura.praha.eu/