07.04.2022 17:06

ProFitArt: hledáme ukrajinské hudebníky

(Для української прокрутіть нижче. l For English scroll below.)

Do autorské inscenace polské performerky Ewy Zurakowské Home Beyond the Borders? podle knihy Olgy Tokarczuk Denní dům, noční dům hledáme ukrajinské hudebníky, kteří by v inscenaci interpretovali polské tradiční melodie (např. Krakowiak, Oberek, Mazurka, Polonéza) na housle, akordeon, klarinet i jiné, případně ukrajinské lidové nástroje.

Zájemci, pošlete na e-mail info@profitart.cz nahrávku krátké improvizace na text z inscenace, který najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=-xp0qWa2_o8 v časech 29:12 až 45:05.

Nahrávku zašlete do neděle 17. 4. 2022. Výběrové setkání proběhne v Praze dne 19. 4. 2022 v čase mezi 9h a 13h. Předem děkujeme za projevený zájem. Více informací o naší činnosti naleznete na www.profitart.cz.


До авторської постановки польської виконавиці Еви Зураковської «Дім за межами»? за книжкою Ольги Токарчук «Денний дім, нічний дім», ми шукаємо українських музикантів, які б інтерпретували польські традиційні мелодії у постановці (наприклад, «Краковяк», «Оберек», «Мазурка», «Полонез») на скрипці, акордеоні, кларнеті та інших або українських народних інструментах.

Зацікавлені, надсилайте на e-mail info@profitart.cz запис короткої імпровізації на текст з постановки, яку можна знайти тут: https://www.youtube.com/watch?v=-xp0qWa2_o8 з 29:12 до 45:05.

Надішліть запис до неділі, 17 квітня 2022 р. Відбірна зустріч відбудеться у Празі 19 квітня 2022 року з 9:00 до 13:00. Наперед дякую за інтерес. Ви можете знайти більше інформації про нашу діяльність на www.profitart.cz.


To the author's production of Polish performer Ewa Zurakowska Home Beyond the Borders? according to Olga Tokarczuk's book House of Day, House of Night, we are looking for Ukrainian musicians who would interpret Polish traditional melodies in the production (eg Krakowiak, Oberek, Mazurka, Polonaise) on violin, accordion, clarinet and other, or Ukrainian folk instruments.

If you are interested, please send via e-mail info@profitart.cz  a recording of a short improvisation on the text from the production, which you can find here: https://www.youtube.com/watch?v=-xp0qWa2_o8 between 29:12 and 45:05.

Send the recording by Sunday, April 17, 2022. The selection meeting will take place in Prague on April 19, 2022 between 9 am and 1 pm. Thank you in advance for your interest. You can find more information about our activities on www.profitart.cz.

Autor článku: Pavla Haluzová