19.08.2002 00:00

Program Culture 2000: Rumunská Asociace žen v umění (ARFA) představuje své projekty z oblasti performing arts/scénická umění

Rumunská Asociace žen v umění ARFA, nezávislé mezinárodní sdružení asi 30 členských organizací, přichází - v souladu s textem výzvy pro předkládání projektů na rok 2003 - s jednoletým, specifickým, inovativním a/nebo experimentálním projektem v oblasti performing arts/scénických umění, zaměřeným zejména na oblast hudby a tance.

Sdružení, založené v roce 2001, organizuje koncerty a hudební události v Rumunsku i v zahraničí a jeho členové se podílejí na mnoha festivalech a akcích současného umění v hlavních městech Evropy i USA. V navrhovaných projektech Inter-Art a Forum Art chce ARFA vystupovat jako hlavní organizátor, další spoluorganizátoři a partneři jsou vítáni.

Projekt Inter-Art
Inter-Art, Skupina současné hudby a tance, se zabývá multimediálními představeními s originální hubou, choreografií a uměleckými osobnostmi z Rumunska i ze zahraničí. Jde o flexibilní těleso, schopné spolupráce s nejrůznějším typem i počtem účastníků podle povahy projektu (současná představení na jevišti i v nekonvenčních lokacích, umělecká vystoupení atd. Skupina má v současnosti 80 minutový program, koncipovaný jako kontinuální představení, střídající sólové i vícečetní instrumentální kusy s tanečními vsuvkami na živou nebo reprodukovanou hudbu, používá také elektronické efekty a videoprojekce.

Projekt Forum Art
Forum Art je unikátní projekt, za nímž kromě rumunské ARFA stojí zakládající ředitelka a skladatelka Mihaela Voganian. Forum Art zahrnuje Cyklus představení současného umění (hudba, divadlo, ) a funguje ve spolupráci s řadou státních a nadnárodních institucí. Vystoupení za účasti předních umělců z oblasti současné hudby se odehrává ve špičkových prostorách, doprovází je společná výstava a bude je přenášet rádio a televize ze všech tří participujících zemí.

Termín: květen 2003-duben 2004
Místo: Bukurešť-Rumunsko během Mezinárodního týdne nové hudby (20-30. května), Itálie-Rome Galerie Delle Arte, Fiuggy Teatro Comunale, Německo-Mnichov, Posko-Rumia během akce The European Streets.
Předpokládaný rozpočet: 100 000 EUR ARFA hledá spolupořadatele, kteří by mohli např.: navrhnout programy, soubory a umělce do Forum Art, stanovit příslušný rozpočet, přijít s dalšími návrhy, připravit místa pro vystoupení (haly, divadla, technické požadavky), zajistit ubytování účastníků, zajistit lokální média a publicitu.

Kontakt: Asociatia Romana a Femeilor in Arta - Mihaela Vosganian (vedoucí projektu), Ardeleni 9, Bucharest, Romania, Tel/Fax: +4021 212 25 74, Tel.: +40722 212 600, e-mail: vosganian@fx.ro

Autor článku: redakce