21.05.2020 08:43

Půl miliardy ztrát ani ne za měsíc. Mapování dopadů koronaviru na kulturní sektor má první výsledky

Je kulturní sektor připraven na krizi?
Vedoucí výzkumu Dopady koronaviru na kulturní sektor Petr Prokop a Jakub Grosman vysvětlují průběh mapování.

Převzato z: https://vltava.rozhlas.cz/autor: Veronika Štefanová

Cílem výzkumu je dlouhodobé mapování dopadů koronavirové pandemie, potažmo souvisejících omezení na kulturní organizace i jednotlivce tak, aby všechny relevantní instituce, oborové organizace i výzkumníci měli v následujících letech kvalitní podkladové informace mapující nejenom nastalou situaci, ale i její postupný návrat do „normálu“.

„U organizací nás zajímá, jak moc se během krize propadl kulturní sektor, kolik chybí financí, ale i výkonů. Zjišťujeme, jaký je dopad na zaměstnance kulturních organizací, zda nedochází k propouštění nebo snižování platů. V případě jednotlivců se dotazujeme na to, jak moc jsou připravení na krizi a zda jsou připraveni ji zvládnout.“ Vysvětlují vedoucí výzkumného projektu, Petr Prokop z Katedry produkce na DAMU a Jakub Grosman z Katedry arts managementu VŠE.

Nad sebranými daty proběhlo očištění a v rámci vyloučení některých nevalidních odpovědí nyní pracují s odpověďmi od více než 300 organizací.

„V případě divadel není okamžitý finanční propad za březen tak výrazný, jak se dalo čekat. V odhadech za duben se ale už zvyšuje. Je vidět, že dopady na divadelní sektor budou především dlouhodobého rázu a pozorujeme tady i absenci dlouhodobého růstu divadla. V době, kdy meziročně rostou náklady, divadelní segment finančně stagnuje“ Dodává Petr Prokop. „V hudebním sektoru naopak můžeme pozorovat rychlý a výrazný propad, což je také dáno tím, že tato umělecká oblast není tolik podporovaná dotacemi. Finanční propad v hudebním sektoru bude více dramatický v následujícím letním období, kde na rozdíl od divadel probíhá hlavní festivalová sezóna.“ Dodává Jakub Grosman. Za měsíc březen se v oblasti hudby, divadla (včetně tance) a výtvarného umění v dotazníkovém šetření dobrali k téměř půl miliardovým ztrátám na ušlých tržbách.

Sběr dat by měl pokračovat v měsíčních, později čtvrtletních intervalech, a mapovat tak delší časové období. Dotazníky k dalším sběrům budou mít ale již kratší a inovovanou verzi. Další sběr dat probíhá do pátku 22. května do půlnoci zde.