13.03.2019 10:07

Putovní laboratoře divadelní praxe Divadla Archa pokračuje v Ústí nad Labem

Série divadelních dílen Putovní laboratoř divadelní praxe, která probíhá v rámci projektu Lidé lidem / People to People pokračuje v Ústí nad Labem. Kreativní dílny s umělci Divadla Archa a s britskými experty proběhnou s účastníky z Ústeckého kraje ve Veřejném sále  Hraničář.

Putovní laboratoř divadelní praxe vychází z dlouholetých zkušeností Divadla Archa založených na vlastní umělecké práci, dílnách ve specifických lokalitách a metodě Mezinárodní letní školy - dokumentárního divadla v sociálním kontextu. Umělecký tým Divadla Archa představí formou divadelních dílen postupy, které vycházejí z principu sdílené zkušenosti a respektu k tvůrčí osobnosti jejích účastníků. Důraz bude kladen především na experiment a hru jako kreativní východisko jednotlivých divadelních složek. Britští experti seznámí účastníky dílen s dlouhodobou praxí uměleckých organizací Spojeného království v oblasti komunitního a aplikovaného divadla.

Více informací na  https://www.divadloarcha.cz/cz/putovni-laborator.html

Koordinátorka projektu – Romana Sekáčová, t. 602 695 044, romana.sekacova@archatheatre.cz

Autor článku: Pavlína Svatoňová