01.07.2019 10:49

Reakce ředitele Národního divadla na vyhlášenou stávkovou pohotovost odborových organizací

Reakce ředitele Národního divadla na vyhlášenou stávkovou pohotovost odborových organizací, které zastupují zaměstnance Opery ND a SO.

„Jde pořád o jednoduchou, ale principiální otázku: jestli smí ředitel Národního divadla po poradě s domácími i zahraničními odborníky jmenovat uměleckého ředitele souboru v souladu s platným právem a zřizovací listinou Národního divadla, nebo jestli je toto jmenování podmíněno souhlasem některých zaměstnanců či některých odborových organizací. Ostatně i umělecké rady jsou jen poradními orgány hudebních a uměleckých ředitelů a ani v jejich statutech není nic, co by je opravňovalo bránit například nástupu renomovaného operního manažera do funkce. Chápu, že v tak velké instituci nemusí všichni zaměstnanci milovat své nadřízené, i tak bychom však měli vést korektní dialog uvnitř instituce. Vytváření nepravdivého dojmu, že nový umělecký ředitel, který nahradí svého předchůdce poté, co mu skončila smlouva, „rozvrátí“ české divadlo, je, promiňte, urážka inteligence většiny zaměstnanců Národního divadla.

Vše ostatní jsou snadno vyvratitelné výmysly nebo dokonce lži, které plynou někdy z neznalosti a někdy z hloupého úmyslu.

Osobní invektivy jsem ochoten přehlížet, neboť mám příliš mnoho odpovědnosti za vynikající tvůrce v souborech Činohry, Baletu i Opery. Dobrou pověst Národního divadla však budu bránit.

S odborovými organizacemi se scházíme pravidelně, v aktuální sezoně se uskutečnilo devět jednání vedení Národního divadla s předsedy odborových organizací – naposledy ve dnech 22. 5. a 4. 6. 2019, kde se řešila běžná agenda, ale o žádné krizi nepadlo jediné slovo. Jsem přesvědčen, že na otázky zaměstnanců z otevřeného dopisu jsem odpověděl otevřeně a vstřícně, o čemž svědčí i řada kladných reakcí. Nevím zároveň o tom, že by vedení Národního divadla jakkoliv porušilo platná ustanovení kolektivní smlouvy ze dne 1. 2. 2018 v plném znění.“

prof. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla
V Praze 26. 6. 2019

Autor článku: Převzato z: https://www.narodni-divadlo.cz/, foto: Dan Materna, MAFRA