14.08.2002 00:00

Regionální vláda Castilla-La Mancha ve Španělsku hledá zahraniční partnery k účasti na projektu SOPHOCLES 2.003 v rámci programu Culture 2000

Projekt je zaměřen na oslavu dva a půl tisíciletého výročí narození Sofokla prostřednictví uspořádání mezinárodního setkání studentů z různých zemí. Na tomto setkání budou mít studenti možnost hrát Sofoklova díla.

Místem konání bude Segóobriga, jedno z nejkrásnějších a archeologicky nejzajímavějších míst Španělska.

Více informací u kontaktních osob:

D. Jaime Rodríguez Laguía, Delegación Provincial de Educación y Cultura de Cuenca, Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, Avda. República Argentina, 16, 10071 CUENCA (Espaňa), tel.: +34 969 17 63 53, e-mail: jrlanguia@jccm.es
nebo:
D. Ainhoa González Sanz, Oficina de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Bruselas, Rue de la Loi 83 - 85, 1040-Bruselas, tel.: +32 22 311477, e-mail: ainhoa.gonzalezjccm.skynet.be

Autor článku: redakce