09.03.2002 00:00

Rejstřík časopisu Loutkář 2001

LOUTKÁŘ 2001

odpovědná redaktorka Nina Malíková
manažérka Kateřina Čejková
grafická úprava Albert Bartoš

O B S A H

KURÝR Aktuální zpravodajství
PROBLÉM
ZASLÁNO Reakce na otištěné názory a články
KNIHOVNIČKA Publikace týkající se loutkářství
HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ Teoretické a historické studie
OSTATNĚ SOUDÍM Kritiky inscenací profesionálních divadel, event. jiné materiály vížící se k této sféře
SETKÁVÁNÍ Přehlídky, festivaly
DIVADLO Z LIBOSTI Vše, co se týká amatérského loutkářství
STRÁNKY PRO… Portréty osobností a souborů, rozhovory
UNIMA Historie i současnost mezinárodní loutkářské organizace doma i v zahraničí
POSTŘIŽINY Převzaté materiály z denního tisku, drobné zprávy apod.
PREMIÉRY Stručná informace s fotografiemi o premiérách profesionálních divadel (i nezávislých skupin)
NOVÁ HRA Text hry s komentářem dramaturga
1. STRANA OBÁLKY
2. STRANA OBÁLKY: GALERIE. Portréty současných českých loutkářských scénografů
3. STRANA OBÁLKY
4. STRANA OBÁLKY
SOUBORY A DIVADLA, O NICHŽ JSME PSALI
PŘEHLED PREMIÉR ČESKÝCH PROFESIONÁLNÍCH LOUTKOVÝCH DIVADEL 2000/2001
______________________________________________________________

GALERIE
Pavel Kalfus 1/2. strana obálky
Alois Tománek 2/2. strana obálky
Petr Matásek 3/2. strana obálky
Irena Marečková 4/2. strana obálky
Ivan Nesveda 5/2. strana obálky
Jaroslav Milfajt 6/2. strana obálky

KURÝR
1/4-7, 2/50-54, 3/98-99, 4/145-149, 5/194-198, 6/242-244

PROBLÉM
Malíková Nina: Horká KAŠeaPÁREK v Chebu 2/55

ZASLÁNO
Langášek Miroslav: Glosy vesměs kacířské 6/249
Pavlovský Petr: Ad Poznámka, Loutkář 2001/4, str. 149 5/197
Slunečko Petr: Vzpomínky na Chrudim 5/198

KNIHOVNIČKA
Pavlovský Petr: Slovník z předminulého století 2/56 (Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů)
Etlík Jaroslav: O metodách, ideálech a snech divadla 5/198 (Jan Hyvnar: Herec v moderním divadle)

HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ
Dubská Alice: K podstatě našich hypotéz o „českém“ Faustovi 1/8-11
Dubská Alice: Theatrum mundi podruhé 6/254
Jurkowski Henryk: Jazyk loutky 2/58-59
Jurkowski Henryk: Svoboda divadelníků - amatérů 4/154
Jurkowski Henryk: Konec specifik? 5/202
Scholze Manfred: Na repertoáru „český“ Faust 2/57
Scholze Manfred: Theatrum Mundi 4/151-153

HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ(seriál)
Středa Jiří: České profesionální loutkářství V. část (Divadlo loutek Ostrava) 1/12-14
Středa Jiří: České profesionální loutkářství VI. část (Krušnohorské loutkové divadlo v Teplicích, Východočeské divadlo DRAK) 2/60-63
Středa Jiří: České profesionální loutkářství VII. část (Divadlo S+H) 3/100-102
Středa Jiří: České profesionální loutkářství VIII. část (Vznik loutkářské katedry mezníkem ve vývoji profesionálního loutkářství) 5/205
Středa Jiří: České profesionální loutkářství IX. část (Prostor pro ty, kterým repertoárová divadla nemohla naplnit jejich umělecké představy) 6/256

ANKETA PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL A SOUBORŮ 5/200
ANKETA AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍKŮ 6/253

OSTATNĚ SOUDÍM
Bílková Marie: Sny jsou bez hranic 4/163 (Divadlo Archa: Obnošené sny /Česko-jihoafrické divadelní fantazie/)
Císař Jan: Dvakrát do téže řeky 4/156 (Divadlo DRAK - William Shakespeare: Mor na ty vaše rody!)
Exnarová Alena: Dvě dopoledne v DRAKu 3/104 (Divadlo DRAK - Jiří Žáček: Kašpárek a ježibaba; Divadlo DRAK - kolektiv divadla: Všechno lítá, co peří má)
Jiřík Jan: Ubu míří do Československa 6/258 (Theatre de la Pire Espece, Montreal, Quebec, Kanada - Alfred Jarry, Olivier Ducas a Francis Monty (adaptace): Ubu sur la table)
Kerbr Jan: Lekce o štěstí pro dítka z epochy konzumu 2/68 (Divadlo Lampion Kladno - Oscar Wilde: Šťastný princ)
Kosová Petra: Tomaszukova adaptace se od předchozích Kmotřiček Smrtí liší (?) 2/69 (Divadlo Alfa Plzeň - Piotr Tomaszuk: Doktor Felix aneb Smrt Kmotřička)
Kříž J. P.: Vynález bez fantazie Julesa Vernea 3/102 (Naivní divadlo Liberec - Jules Verne - Martin Tichý: Vynález zkázy)
Richter Luděk: Loutkové studio KAŠeaPÁREK Západočeského divadla v Chebu 1/15 (Západočeské divadlo Cheb - Studio KAŠeaPÁREK - William Shakespeare: Bouře)
Středa Jiří: Třikrát pod širým nebem 6/266 (Divadlo Kvelb České Budějovice: Kašpar Rek; Divadlo Continuo, Malovice: Dokud nás sny nerozdělí; Malé divadlo České Budějovice - Božena Němcová - Michal Bartoník: Chytrá horákyně)
Škorpil Jakub: A pluli a pluli a pluli 1/17 (Divadlo Alfa Plzeň - Jan Jirků: Tajuplný ostrov Lorelaj)
Škorpil Jakub: Pimprláčtina, sny a škrundy 6/262 (Buchty a loutky Praha: Gilgameš)
Švejda Martin J.: Veselý exkurz do českých dějin v podání Divadla Lampion 1/16 (Divadlo Lampion Kladno - Václav Havel: Zítra to spustíme)
Terezová Marie: Bořivojův první rytíř aneb Divadlo není nuda 2/70 (Bořivoj Praha: První rytíř)
Tichý Z. A.: Půvab žabí perspektivy 2/67 (Studio Studia Ypsilon - Marek Bečka a kol.: Žabákovy trampoty)
Vokáč Tomáš: Neklasická klasika v Avignonu 6/258 (Theatre Mu - William Shakespeare - Ivan Pommet: Romeo a Julie)

SETKÁVÁNÍ
Čech Ivan: Jaro loutkářů v Třebíči 3/108
Čejková Kateřina: Loutky v Bechyni 3/114
Dvořáčková Jana: Loutkové divadlo v Jaroměři slavilo již podruhé 80. narozeniny 3/107
Exnarová Alena: Dva dny v Jesličkách 3/116
Hledíková Ida: Stretnutie-Talakozas-Spotkanie-Setkání 3/128
Hraše Jiří: O kůzlátkách, loutkách a Lounech 3/106
Jiřík Jan: Ubu míří do Československa 6/258
Josephová-Luňáková Blanka: Postup do Chrudimi je v Západních Čechách zajištěn 3/110
Josephová-Luňáková Blanka: Loutkářská Chrudim jubilejní 4/172 (verdikt poroty 4/178)
Langášek Miroslav: Pražský amatérský festival do druhého čtvrtstoletí 3/112
Lážnovský Ondřej: Sedm jednou ranou 5/216
Luňáková-Josephová Blanka: Postup do Chrudimi je v Západních Čechách zajištěn 3/110
Luňáková-Josephová Blanka: Loutkářská Chrudim jubilejní 4/172 (verdikt poroty 4/178)
Pavlovský Petr: Trumf vynesený na Ostravaru 2/64
Pavlovský Petr: Spectaculo Interesse 6/259-261 (Ceny festivalu viz 5/196)
-red-: Přehlídka amatérských loutkářských souborů severomoravského regionu znovu v Opavě 3/109
-nm-: Ještě pár slov o Krejčíkovi - hrdinovi 5/217
Patková Kamila: Tampere 2001 5/208
Ribi Hana: Loutkový festival ve švýcarském Badenu 1/18
Ribi-Štěpková Hana: Nový kabát Krejčíka hrdiny 5/214
-psl-: Koutek SAL SČDO 3/106
Tichý Z. A.: Mateřinka 01 aneb Tam kde sloni létají 4/158 (verdikt poroty viz 4/162)
Výběr z festivalového bulletinu Theatre European Regions 4/164
-vkw-: Jubilejně uprostřed Evropy 5/209

STRÁNKY PRO…
TATRMANI BECHYNĚ
Richter Luděk: Heslo Tatrmani Sudoměřice u Bechyně / Bechyně 1/22
Malíková Nina: Počítání Tatrmanů 1/24
DESETILETÍ NÁRODNÍHO DIVADLA MARIONET
(Rozhovor Niny Malíkové s dr. Janem Dvořákem) 2/71
RÁMUS
Josephová-Luňáková Blanka: O hledání tématu aneb Desetileté Rámusení 3/116
DIVADLO POLÁRKA
Závodský Vít: Brněnská Polárka chce nejen dětem zářit pro radost 3/124, 4/165
BUCHTY A LOUTKY
Malíková Nina: Jak chutnají loutky po deseti letech 4/168
SERGEJE OBRAZCOVA
Sergej Obrazcov: Co je loutkové divadlo? 5/218
STŘÍPEK
Josephová - Luňáková Blanka: Rub a líc vyšších pozic aneb Povídání ze Střípku(ů) 6/263-265

DIVADLO Z LIBOSTI
Anthon Ivan: Novinka Říše loutek 1/82
Bílková Marie: Říše loutek nám i sobě 1/26
Čech Ivan: O čem nevěděla Blanka Kaplanová 5/210
Doubrava Stanislav: Naivní divadlo na cestách 6/244
Malíková Nina: Genius loci 1/27
Vy neznáte Krutihlava? (Historické loutky z inscenace) 1/27
Nohejlová Miroslava: Úspěšná Čechova Olomouc ve znamení marionet 6/247
-mr-: Loutkové divadlo Bubeníček vzpomínalo 6/247
Polehňa Jiří: Semilský paroháč 6/245
-psl-: Koutek SAL SČDO 1/7, 4/149, 5/198, 6/246
Predmerský Vladimír: Bábkarská Chrudim inšpirujúca 5/222
Richter Luděk: Loutkářská Chrudim 1951-1959 (Hledání a tápání ve stínu ideologie) 1/29-33
Richter Luděk: Loutkářská Chrudim 1960-1969 (Dětství, mládí a naděje) 2/74-77
Richter Luděk: Loutkářská Chrudim 1970-1980 (Zrání, kvašení - a čekání) 3/130-132
Richter Luděk: Loutkářská Chrudim 1980-1990 (Dospívání a rozumbraní) 4/181-183
Richter Luděk: Loutkářská Chrudim 1991-2001 (Jak chutná svoboda aneb Už jsme dospělí?) 5/224-227
-red-: 70 let loutkového divadla v Humpolci 5/220

UNIMA
-nm-: Představujeme vám členy exekutivy UNIMA 1. část 2/78
-nm-: Představujeme vám členy exekutivy UNIMA 2. část 3/133
-nm-: Zpráva o činnosti UNIMA 6/269
Arreche Miguel: Zdravice generálního sekretáře - hlavní body 4/150
Doubrava Stanislav: Zpráva z cesty na zasedání Exekutivy UNIMA v norském Kristiansandu 4/150
Niculescu Margareta: UNIMA 2001-2004, její orientace a cíle 5/211
Novák Jan: Začarovaný hrad 5/212
Predmerský Vladimír: Bábkarská Chrudim inšpirujúca 5/222
Richter Luděk: Loutkářská Chrudim 1991-2001 (Jak chutná svoboda aneb Už jsme dospělí?) 5/224-227
Švejda Martin J.: Přelet nad loutkářským hnízdem 6/270-273
Výsledky ankety Erik 6/269

POSTŘIŽINY
Výběr z festivalového bulletinu Chrupajda 4/179

PREMIÉRY (řazeno podle divadel)
1/19-21 , 2/90-91, 3/134-135, 4/184-185, 6/285-286

Divadlo Alfa, Plzeň
Jan Jirků: Tajuplný ostrov Lorelaj 1/21
Gustav Morcinek - Piotr Tomaszuk: Doktor Felix aneb Smrt Kmotřička 2/80
Rudyard Kipling - Jan J. Dvořák: Rikki-Tikki-Tavi 4/184

Divadlo Archa, Praha
Obnošené sny 4/184

Divadlo DRAK, Hradec Králové
Jiří Žáček: Kašpárek a Ježibaba 1/20
William Shakespeare - Miloslav Klíma - Josef Krofta: Mor na ty vaše rody! 4/185
Všechno lítá, co peří má 1/21

Divadlo Kvelb, České Budějovice
Tam u nás se nikdy nemýlí aneb Pravdivý příběh o Šustrovi 1/19

Divadlo Lampion Kladno
Bruno Traven - Milan Pavlík: Stvoření Slunce 3/135
Karel Makonj - Oskar Batlička: Konec naleziště starého Naftalína 2/80
Ladislav Dvorský: Poklad baby Mračenice 6/285
Milan Rúfus - Karel Brožek: Kniha rozprávok (Z knihy rozprávok) 4/185
Oscar Wilde: Šťastný princ 1/20
Zdeněk Říha: Perníková chaloupka 6/285

Divadlo loutek Ostrava
František Nepil: Makový mužíček 2/80
Hermína Motýlová - Petr Nosálek: Herkules 4/184
Ivan Andrejevič Krylov: Trumf 2/81
Ján Romanovský - Stefan Kulhanek: Princezna Majolenka 1/20

Divadlo Minor, Praha
K. J. Erben - Jan Jirků: O hloupém Kubovi 4/184
Johannes Doktor Faust 4/185
Mukaši, mukaši… aneb Bylo nebylo v Japonsku 2/81

Divadlo Piškot, Liberec
H. Ch. Andersen: Ošklivé káčátko 3/135

Divadlo rozmanitostí, Most
Boleslav Polívka: Am a Ea 6/285
Jiří Středa: Maribyla, panna z Krušných hor 6/285
Tomáš Alferi - Adam Šmejkal: K tabuli 6/285
Antonín Klepáč - Pavel Polák: Hraní o Štědrém večeru 1/19
Karel Novák: Hraní o Palečkovi 2/81
Vladislav Vančura - Pavel Polák: Kubula a Kuba Kubikula 3/134

Loutkové divadlo Radost, Brno
Jára Beneš - Vlastimil Peška: Na tý louce zelený aneb Avantgardní opereta 6/285
Jaroslav Křička - Karel Čapek: Psaníčko na cestách aneb Pošťácká pohádka 1/19

Loutkové studio KAŠeaPÁREK, Cheb
Jan Prokeš: Šípková Růženka 2/80
William Shakespeare: Bouře 1/21

Malé divadlo České Budějovice
Jiří Středa: Tři pohádky ze skříně 6/285
Sandra Bartoníková: Čert a Káča aneb Zkrocení zlé ženy 6/285
William Shakespeare: Sen noci svatojánské 2/80

Naivní divadlo Liberec
Jules Verne - Martin Tichý: Vynález zkázy 3/134
Markéta Sýkorová: Hrášková Zuzanka 4/185
Šimon Olivětín: Marbuel a Kratinoha 6/285
Taškařice 3/134

Nezávislá společnost ELF, Praha
Bohumil Schweigstill - Jan Prokeš: Kašpar, čert a ježibaba 3/135

LOUTKÁŘSKÝ RECEPTÁŘ
Tománek Alois: Udělej si maňáska 1/35
Tománek Alois: Stínohra 2/83
Tománek Alois: Javajka 3/137
Tománek Alois: Marionety 4/1-4 (Příloha)
Tománek Alois: Marionety (II.) 5/233
Tománek Alois: Zvláštní loutky 6/281

NOVÁ HRA
Erben Karel Jaromír - Lopour Josef: Živá voda 1/39-44
-jac-: Komentář dramaturga 1/44
Faitlová Ivana: Finist, jasný sokol 5/228
Kubín Josef Štefan: Voda čerstvosti 6/274
-jac-: Komentář dramaturga 6/279
Lopour Josef - Erben Karel Jaromír-: Živá voda 1/39-44
-jac-: Komentář dramaturga 1/44
Žáček Jiří: Kašpárek a ježibaba 2/87-91
-nm-: Komentář dramaturga 2/91

FESTIVALY
Mezinárodní
Zahraniční
Národní a celostátní
Krajské, mezikrajové, oblastní, školní

MEZINÁRODNÍ

Belgie - Gent - Europees Figurenteatercentrum 1/6, 2/52, 4/149
Česká republika - České Budějovice - Příjemné setkání 3/98
Česká republika - Liberec - Mateřinka 2001 16. ročník 1/6, 4/158-162
Česká republika - Ostrava IV. Spectaculo Interesse 5/196, 6/259-261
Česká republika - Praha- …příští vlna/next wave… 2/73
Česká republika - Praha- V. ročník Světového festivalu loutkářského umění 4/147
Česká republika - Hradec Králové - Divadlo Evropských regionů 3/98, 4/164 Finsko - Tampere 2001 5/208
Francie - Charleville-Mézićres 2/53
Francie - Divadelní festival v Avignonu 6/258
Chorvatsko - Zagreb - 34. ročník PIFu 1/6
Přehled loutkářských festivalů v roce 2001 2/53
Rakousko - Wels - Mezinárodní loutkářský festival 2/54
Rakousko - Mistelbach 6/242
Slovensko - Stretnutie - Talakozás - Spotkanie - Setkání 2/53
Slovinsko - XII. Mezinárodní loutkřáský festival v Mariboru 4/149
Švýcarsko - Loutkový festival ve švýcarském Badenu 1/18
Švýcarsko - Mitte Europa - Jubilejně uprostřed Evropy 5/209
Švýcarsko - III. mezinárodní festival figur a stínů 5/212

ZAHRANIČNÍ

Francie - Národní loutkářské setkání v Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon 4/149
Slovensko - Prehliadka alternatívnych a bábkových divadiel pre deti s medzinárodnou účasťou 6/247

NÁRODNÍ A CELOSTÁTNÍ

Festivaly - přehled - 1/34
Havířov - MINITEATRO 1/6
Chrudim - 50. Loutkářská Chrudim 4/172-180, 5/222, 6/249
Liberec - Mateřinka 01 4/158, verdikt poroty 4/162
Ostrava - OSTRAVAR 2/64
Ostrava - Spectaculo Interesse 6/259 (Ceny festivalu viz 5/196)
Praha - 4. ročník festivalu Dítě v Dlouhé 3/98
Praha - Přelet nad loutkářským hnízdem - program 5/221, 6/270-273
Praha - Puppet Zombie 2/52

KRAJSKÉ, MEZIKRAJOVÉ, OBLASTNÍ A ŠKOLNÍ

Bechyně - Loutky v Bechyni 2001 3/114
Bechyně - Divadlo v trávě 4/148
Čelákovice - Kandrdásek SČDO 200 1/31
Český Dub - 4. loutkářské letnice 1/31
Holice - 7. ročník soutěže jednoaktovek 1/31
Hradec Králové - Regionální loutkářská přehlídka 3/116
Louny - Severočeská přehlídka amatérských loutkářských souborů 3/106
Olomouc - Pohárek SČDO 2000 1/31
Olomouc - Čechova Olomouc 6/242, 6/246
Opava - Přehlídka amatérského loutkového divadla severomoravského kraje 3/109
Plzeň - Krajská přehlídka 3/110
Praha - 26. festival pražských amatérských loutkářů 3/112
Semily - III. semilský paroháč 6/245
Strakonice - Skupovy Strakonice 3/106
Třebíč - 34. třebíčské loutkářské jaro 2/77

VÝROČÍ
Aujezdský Pavel (2. 4. 1946) 2/50
Černý František, prof. (21. 2. 1926) 1/4
Česal Miroslav (6. 12. 1926) 6/242
Čisáriková Anděla (3. 6. 1941) 3/98
Davídek Jiří (7. 1. 1936) 1/4
Dražná Marie (2. 8. 1921) 4/146
Dvořák Jan, PhDr.(30. 1. 1951) 1/4
Eliášová Eva (12. 4. 1951) 2/50
Exnarová Alena (25. 12. 1951) 6/243
Fantlová Helena (15. 4. 1946) 2/50
Janěková Eva (23. 12. 1946) 6/243
Jaroš Jiří (16. 3. 1931) 1/5
Kavanová Šárka (30. 5. 1951) 2/51, 3/98
Klepáč Antonín (24 .12. 1951) 6/243
Klíma Miloslav (22. 9. 1941) 5/194
Machková Eva (12. 3. 1931) 1/5
Marek Vladimír(6. 8. 1951) 4/146
Novotná Marta (24. 5. 1946) 2/51
Patková - Marešová Jindřiška (26. 2. 1931) 1/5
Pernica Oldřich (7. 3. 1936) 1/5
Peřina Zdeněk (3. 6. 1946) 3/99
Pitrová Ilda (22. 7. 1941) 4/146
Polívka Jan (25. 6. 1941) 3/99
Poul Václav (20. 8. 1951) 4/147
Přibylová Ivana (2. 6. 1951) 3/98
Ptáček Josef (23. 2. 1946) 1/4
Říčařová Věra (25. 4. 1936) 2/51
Schmid Jan (14. 6. 1936) 3/99
Sokol František (2. 1. 1931) 1/4
Sotáková Naďa (24. 10. 1951) 5/195
Srnec Jiří (29. 8. 1931) 4/147
Štoll Karel (5. 5. 1916) 2/51
Šulc Bohuslav (5. 9. 1936 5/194
Vostárek Karel (24. 9. 1951) 5/195
Zajíc Vladimír (28. 7. 1946) 4/146
Židlická Jindra (6. 4. 1941) 2/50

ÚMRTÍ
Batěk Oskar Daniel (9. 11. 1923 - 20. 11. 2000) (Jiří Středa 1/3)
Dubská - Procházková Zuzana(30. 8. 1943-25. 6. 2001) (Jiří Středa 4/146)
Karasová Anna(19. 5. 1907 - 6. 7. 2001) (Petr Slunečko 5/195)
Kopecký Matěj (4. 11. 1923 - 14. 3. 2001) (Jan V. Dvořák 2/50)
Kolafa Jiří(26. 2. 1930 - 5. 8. 2001) (Jiří Středa 5/194)
Procházková - Dubská Zuzana(30. 8. 1943-25. 6. 2001) (Jiří Středa 4/146)

1. strana obálky
1 Vyhlídkové zařízení „FLIP“ (hudebnědivadelní stroj). Foto: Martin Polák
2 Orfeo ed Euridice Národního divadla marionet. Foto: Josef Ptáček
3 Všechno lítá, co peří má Divadlo DRAK. Foto: Josef Ptáček
4 Frajírek Ireny Marečkové z inscenace Divadla Alfa O Donu Kryštofousovi a panince Rositě
5 Král Llyr (výprava Ivan Nesveda), Divadlo Alfa Plzeň. Foto: Josef Ptáček
6 Fotografie loutky z fotoarchivu Josefa Ptáčka

3. strana obálky
1 reklama časopisu Loutkář
2 upoutávka Divadlo DRAK: Mor na ty vaše rody!
3 upoutávka Divadlo DRAK: Mor na ty vaše rody
4 reklama Spectaculo Interesse
5 Krejčík - Hrdina (z natáčení divadelní rekonstrukce původní inscenace z roku 1937. Praha, září 2001
6 reklama časopisu Loutkář

4. strana obálky
1 Johan doktor Faust, Říše loutek Praha. Foto: Stanislav Boloňský
2 Cháron z insc. „Faust - Metamorfózy“ divadla Tineola. Foto: Jaroslav Kováčik
3 Plakát festivalu Mateřinka, autor Pavel Kalfus
4 Levantýn Michaely Bartoňové z inscenace Král je mrtev, ať žije král!
5 Půjdem spolu do Betléma (výprava Ivan Nesveda), Divadlo Alfa Plzeň. Foto: Jaroslav Kováčik
6 Fotografie loutky z fotoarchivu Josefa Ptáčka

DIVADLA A SOUBORY, O NICHŽ JSME PSALI
Bifule Hradec Králové 3/116, 4/174
Buchty a loutky 4/158, 4/159, 4/164, 4/168-171, 5/195, 6/262, 6/269, 6/270-273
Céčko Svitavy 1/22, 23, 3/116, 4/147, 4/176, 4/180, 4/182, 6/263
Cis Svitavy 4/182
Čmukaři Turnov 1/22, 23, 4/182, 6/245, 6/265
DAMU 4/159, 4/160
Divadélko Na dlani Opava 3/109
Divadelní společnost Vavřinec Praha 5 3/113
Divadelní spolek DUO Frýdek Místek 3/109
Divadlo „U Staré herečky„ 5/196, 6/259-261
Divadlo Alfa Plzeň 1/17, 1/21, 12/56, 2/69, 2/80, 4/160, 4/184, 5/196, 6/243, 6/259-261
Divadlo Archa Praha 4/163, 4/184
Divadlo Bořivoj Praha 2/70
Divadlo Bratří Formanů 5/209
Divadlo Continuo Malovice 4/147, 4/164, 6/268
Divadlo DRAK Hradec Králové 1/4, 1/5, 1/20, 1/21, 2/52, 2/56, 2/62, 3/104-105, 4/156, 4/158, 4/185, 5/196, 6/242, 6/265, 6/269, 6/259-261, 6/270-273
Divadlo Kvelb 1/19, 6/266, 6/270-273
Divadlo Lampion Kladno 1/16, 1/20, 2/68, 2/80, 3/135, 4/185, 5/196, 6/261, 6/270-273, 6/285
Divadlo Líšeň 6/242, 6/271
Divadlo loutek Ostrava 1/20, 2/56, 2/64, 2/80, 2/81, 4/184, 5/196, 6/259-261
Divadlo Minor 1/4, 2/56, 2/81, 4/147, 4/184, 4/185, 6/243, 6/269
Divadlo Piškot 3/107, 3/135, 6/242
Divadlo na královské cestě 6/259-261
Divadlo Rozmanitostí Most 1/19, 2/81, 3/134, 6/285, 6/286
Divadlo Spejbla a Hurvínka 1/4, 3/100-102, 6/249
Divadlo v Dlouhé 4/158
Divadlo V.A.D 6/245
DNO Hradec Králové 3/116, 4/176, 4/177, 4/180, 6/269, 6/270-273
DPM JF 2/75
Dramatická školička Svitavy 3/116, 4/175
Francie - Begat Theatre Compagnie 5/196
Francie - Compagnos de la Marionnette de France 5/214
Francie - Geza Blattner, L’ arc en ciel 5/214
Francie - Marcel Temporal 5/214
Francie - Schuster Massimo 2/51
Francie - Theatre de la Pire Espece 6/258
Francie - Theatre Mu 6/258
Frydolín TJ Sokol Hostivař 3/112
Had Hradec Králové 4/182
Interiér Bystřice ? 2/75
Japonsko - PUK 6/243
Japonsko - Kochao 6/245
Jitřenka Svitavy 2/75, 2/77
Julie & spol. 4/148, 6/245
KAŠeaPÁREK 1/4, 1/15, 1/21, 2/55, 2/81
Kašpárek Bzenec 6/246
Kašpárkova Říše Olomouc Hejčín 1/33, 6/246
Klub ochotníků a přátel loutkového divadla Litoměřice 3/106
Krajské divadlo loutek v Ostravě 1/12
Krušnohorské loutkové divadlo v Teplicích 2/60
Loutka 2/56
Loutková scéna Radost Strakonice 1/4, 2/77, 4/182
Loutkové divadlo Bubeníček 6/247
Loutkové divadlo Radost Brno 1/19, 4/159, 6/285
Loutkové divadlo Starost Prostějov 5/210
Loutkové divadlo v Humpolci 5/220
LS Berušky Kopřivnice 3/109
LS Bodi Jaroměř 3/107, 6/246, 6/250
LS Bystřice u Benešova 1/33
LS Jiskra Kobylisy 3/113, 6/246
LS Klubíčko Napajedla 3/107
LS Louny 4/172
LS Na židli Turnov 3/107
LS OB Blučina 3/108
LS Před branou Rakovník 3/112, 4/172
LS Rolnička 3/109, 6/246
LS Skřítci Opava 3/109
LS Střess Opava 3/109
LS Zdravíčko 3/108, 6/246
Malé divadlo České Budějovice 2/80, 6/268,6/286
Mezinárodní institut figurálního divadla 1/5, 2/52
Mezinárodní institut loutkářského umění 1/4
Mumraj Havířov 6/270-273
Naivní divadlo Liberec 3/102, 3/134, 4/159, 4/185, 6/244, 6/270-273, 6/286
Národní divadlo marionet 2/71
Nehajanky Sezimovo Ústí 4/182
Německo - Fundus - muzeum na kolech Olafa Bernstengla 2/57, 6/261
Německo - Kobalt Figurentheatr Berlin 5/209
Německo - Puppentheater am Meininger Theatre 4/158
Nezávislá společnost Elf 3/135
Oblázek Ostrava 3/113
Paraple Praha 4/182
Pimprle Praha 4/182, 6/246
Podivíni z Podivína 3/108, 4/173
Polárka Brno 3/124, 4/165
Polsko - Teatr Bom-Baž 6/245
Radost Strakonice 1/4, 2/77, 4/182
Rámus Plzeň 3/110, 4/175, 4/179, 6/265
Říčařová V. - Vítek F. 6/260
Říše loutek Kroměříž 4/182
Říše loutek Praha 1/26-28, 2/82, 3/113, 5/209
Slovensko - Bábkové divadlo Na Rázcesti Bánská Bystrica 6/247, 6/259-261
Slovensko - Bábkové divadlo Žilina 6/247
Slovensko - Divadlo Piki 6/247
Slovensko - Divadlo Neline 6/247
Slovensko - Štátne bábkové divadlo Bratislava 6/247
Slovensko - Staré divadlo Nitra 6/247
Slovensko - Teatro Tatro 6/247
Sokol Malšovice Hradec Králové 2/75
Soukromé loutkové divadélko Poli 3/116, 4/164, 6/245, 6/251
Spojáček Liberec 3/106, 3/107
Spolek loutkářů v Lounech 3/106
Spolek loutkářů Vozichet Jablonec nad Nisou 3/106, 3/107, 4/174, 4/180, 6/245, 6/270-273
Spolkové loutkové divadlo V boudě Plzeň 3/110, 4/175, 4/179, 4/182, 6/251
Strakaté divadlo Praha 3/112
Střípek Plzeň 3/110, 4/176, 4/179, 4/182
Studio dell’ arte 2/51, 6/270-273
Studio Studia Ypsilon 2/67
Studio Ypsilon 2/51
Štafle na knoflík 3/111, 4/175
Švýcarsko - Museé Morice Lipsi 5/214
Švýcarsko - Vessy 6/260
Tatrmani Bechyně 1/22-25, 3/114, 4/173, 4/179, 4/182, 6/270-273
Tatrmani Sudoměřice u Bechyně 1/22-25, 3/114, 4/173, 4/179, 4/182, 6/270-273
Teátr Viti Marčíka 4/159
Tineola 4/147
Tradiční loutkové divadlo Antona Anderleho 4/158
Umělecká scéna Říše loutek 1/26-28, 2/82, 3/113, 5/209
V boudě Plzeň 3/110, 4/175, 4/179, 4/182, 6/251
Vangeli Pavel 6/242
Vavřinec 3/112
Velká Británie - Norwich Puppet Theatre 4/158
Vítek F. - Říčařová V. 6/260
VŽKG Ostrava 2/75
ZUŠ (LŠU) Žerotín Olomouc 2/74, 2/76, 3/109, 4/175
ZUŠ Chlumec nad Cidlinou 3/107, 4/173
ZUŠ Jaroměř 3/107
ZUŠ Na Popelce Praha 6/245
ZUŠ Semily 6/245
Žabáci Šumperk 2/76
Žabka Uherčice 3/108

VÝSTAVY
Bartoňová Michaela - Antonín Müller (Loutky v barokní zahradě) 4/147
Galerie Celebris Hradec Králové 1/5
Koloděj Jaroslav 4/148
Městské muzeum Lanškroun a Umělecká scéna Říše loutek 5/196
Mičkal Ivo (Nahlížení, Muzeum loutkářských kultur) 4/148
Moravské zemské muzeum, Brno 6/242
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 1/5, 4/148, 5/196, 6/242
Okresní muzeum s galerií v Jičíně 4/148
Středočeské muzeum Roztoky 1/6, 5/196
Švýcarsko - Museé Morice Lipsi 5/214
Umělecká scéna Říše loutek a Městské muzeum Lanškroun 5/196
Vlastivědné muzeum Olomouc 1/5

Názvy výstav
Bez bariér 1/6
České tradiční loutkové divadlo 1/6
Čí bude muzeum loutek v příštím tisíciletí? 1/5
Divadlo Alfa v Plzni a jeho výtvarníci 1/6
Divadlo s loutkami 6/242
Jiří Polehňa - loutky a obrazy 5/196
Kašpárek hledá dědečka 1/6
Loutky v barokní zahradě 4/148
Nahlížení 4/148
Putování krajinou 4/148
Rodinná loutková divadélka 1/5
Rodinné loutkové divadlo 1/6
Říše loutek - pohádkové království 5/196
Svitavské Céčko - stálice mezi amatéry 1/6
Šatna loutek 1/5
Výstava loutek 2001 6/242
Zahraniční loutky ze sbírkového fondu muzea 1/6

LOUTKÁŘI, O KTERÝCH JSME PSALI
Brůček Josef 1/22
Cinybulk Vojtěch 1/7
Doležal Jaroslav 1/5
Faitlová Ivana 6/263
Karasová Anna 5/195
Kolafa Jiří 5/194
Kopecký Matěj 2/50
Lipsiová Hildegarda Weber 5/214
Obrazcov Sergej 5/197, 5/218
Polehňa Jiří 5/196
Richter Luděk 1/4, 6/249, 6/265,
Schuster Massimo 2/50
Sucharda Vojta 1/5
Suchardova - Brichová Anna 1/5
Šefrna Karel 4/147, 6/263
Weber-Lipsiová Hildegarda 5/214

PŘEHLED PREMIÉR ČESKÝCH PROFESIONÁLNÍCH LOUTKOVÝCH DIVADEL V SEZONĚ 2000/2001

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA PRAHA
19. 4. 2001
DENISA KIRSCHNEROVÁ: MLSNÝ HURVÍNEK
R: Helena Štáchová, V: Naďa Sotáková, Dušan Soták, H: Milan Dvořák

DIVADLO MINOR PRAHA
25. 10. 2000 (poprvé již 1. 7. 2000)
IBRAHIM ŠAUOCH: STAŘÍK A VLČICE
Př: Jana Klusáková, R: Jevgenij Ibragimov, Vs + Loutky: Etgar Arutjunov, H: Jevgenij Ibragimov
17. 2. 2000
JOSEF ŠTEFAN KUBÍN -PAVEL VAŠÍČEK: VODA ČERSTVOSTI
R: Tomáš Dvořák, V: Pavel Kalfus H: Jiří Koptík
28. 2. 2001
MUKAŠI MUKAŠI aneb BYLO NEBYLO V JAPONSKU
Scénář + R: Karel Brožek, V: Noriuki Sawa, H: Eisai Shimada, Ps: Monika Rebcová, Dtg: Klára Hamanová
9. 5. 2001
KAREL JAROMÍR ERBEN - JAN JIRKŮ: O HLOUPÉM KUBOVI
R: Jan Jirků, V: Martin Chocholoušek, H: Matěj Kroupa, CH: Jan Malík, Dtg: Klára Hamanová
12. 7. 2001 (poprvé již 4. 7. 2001)
JOHANNES DOKTOR FAUST aneb STRAŠLIVÁ KOMEDIE S ČERTEM A JEŠTĚ STRAŠLIVĚJŠÍM DO PEKLA ZMIZENÍM FAUSTA PŘI STRAŠNÉM FAIERVERKU A HRŮZYPLNÉM HROMOBITÍ
R: Jiří Nekvasil, V: Petr Matásek, H: Jan Matásek, Dtg: Klára Hamanová

DIVADLO LAMPION KLADNO
16. 10. 2000
ALEXANDER DUMAS st. - JIŘÍ STŘEDA: SLUHA A TŘI MUŠKETÝŘI
Ú + R: Ondřej Lážnovský, V: Alois Tománek, H: Daniel Fikejz, Tp: Zita Morávková
2. 11. 2000 (poprvé již 22. 6. 2000)
DUŠKO RADOVIČ - MARKÉTA MILÁČKOVÁ: VELEVÁŽENÉ DĚTI aneb JESTLIPAK VÍŠ JAK USPAT MYŠ
Scénář + R: Markéta Miláčková j.h., V: Robert Smolík, H: Milan Šána
29. 11. 2000
OSCAR WILDE - JAN PROKEŠ: ŠŤASTNÝ PRINC
Scénář + R: Jan Prokeš j.h., V: Zdeněk Hajdúch j.h., H: Pavel Kovařík, Ps: Jan Klár j.h.
9. 2. 2001
OTAKAR BATLIČKA - KAREL MAKONJ: KONEC NALEZIŠTĚ STARÉHO NAFTALÍNA
R: Karel Makonj j.h., V: Alois Tománek, Ps.: Jiří Ouřada j.h., H: Vladimír Tesařík, Technologie loutek: Ján Janovic
2. 5. 2001
BRUNO TRAVEN - MILAN PAVLÍK: STVOŘENÍ SLUNCE
R: Karel Brožek, V: Alois Tománek, H: Daniel Fikejz, Ps: Jiří Ouřada j.h., Text písně: Zita Morávková
16. 6. 2001
MILAN RÚFUS: Z KNIHY ROZPRÁVOK
Scénář +R: Karel Brožek, V: karel Hejcman j.h., Ps: Jiří Ouřada j.h.

MALÉ DIVADLO ČESKÉ BUDĚJOVICE
7. 10. 2000
JIŘÍ STŘEDA: POČÍTEJ, POČÍTEJ POHÁDKY
R: Jiří Středa j.h., V: Jaroslava Žátková j.h., H: Jan Turek j.h.
21. 10. 2000
HANS CHRISTIAN ANDERSEN - ŠÁRKA KAVANOVÁ: PASÁČEK VEPŘŮ
R: Šárka Kavanová, V: Edita Kurková, H: Mikuláš Malhocký
21. 1. 2001
WILLIAM SHAKESPEARE: SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Př: Martin Hilský, R: Michal Bartoník, V: Jaroslav Milfajt j.h., H: Mikuláš Malhocký
17. 3. 2001
HANS CHRISTIAN ANDERSEN - ŠÁRKA KAVANOVÁ: LEDOVÁ KRÁLOVNA
R: Šárka Kavanová, V: Jaroslava Žátková j.h., H: Mikuláš Malhocký
26. 5. 2001
BOŽENA NĚMCOVÁ - MICHAL BARTONÍK: CHYTRÁ HORÁKYNĚ
R: Michal Bartoník, Scéna: Miloslav Kocmich j.h., Kostýmy: Jaroslav Milfajt j.h., H: Mikuláš Malhocký
2. 6. 2001
JOSEF ČAPEK - SANDRA BARTONÍKOVÁ: O PEJSKOVI A KOČIČCE
R: Sandra Bartoníková, V: Edita Kurková, H + Texty písní: Mikuláš Malhocký

DIVADLO ALFA PLZEŇ
9. 10. 2000
JIŘÍ BÁRTEK: ENŠPÍGL
R: Tomáš Dvořák, V: Irena Marečková j.h., H: Michal Vaniš, Dtg: Pavel Vašíček
18. 12. 2000
JAN JIRKŮ: TAJUPLNÝ OSTROV LORELAJ
R: Jan Jirků j.h., V: Hynek Dřízhal j.h., H: Jiří Koptík, Dtg: Pavel Vašíček
9. 2. 2001
GUSTAW MORCINEK - PIOTR TOMASZUK: DOKTOR FELIX aneb SMRT KMOTŘIČKA
Př: Putzlacher-Buchtová, Ú: Pavel Vašíček, R: Petr Nosálek j.h., V: Dáša Nesvedová j.h., H: Pavel Helebrand
25. 5. 2001
RUDYARD KIPLING - JAN V. DVOŘÁK: RIKKI-TIKKI-TAVI
R: Tomáš Dvořák, V: Ivan Nesveda j.h., H: Michal Vaniš, Odborná spolupráce: Alok Kumar, Dtg: Pavel Vašíček

NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC
6. 10. 2000
HANS CHRISTIAN ADERSEN - IVA PEŘINOVÁ: KŘESADLO
R: Michaela Homolová, V: Barbora Jakůbková, H: Miroslav Ošanec a Pavel Havlík
22. 1. 2001 (obnovená premiéra)
IVA PEŘINOVÁ: BEZHLAVÝ RYTÍŘ
R: Tomáš Dvořák, V: Ivan Nesveda, H: Jiří Koptík
12. 3. 2001
JULES VERNE - MARTIN TICHÝ: VYNÁLEZ ZKÁZY
R: Martin Tichý, V: Silvie Čepeláková, H: Jan Ocetek
19. 3. 2001
DANIEL HEVIER, JIŘÍ ŽÁČEK, MICHAL ČERNÍK, JIŘÍ WEINBERGER: TAŠKAŘICE
Scénář + R: Michaela Homolová, Zuzana Kolomazníková, Markéta Sýkorová, Vs: Iva Ouhrabková, H: Jan B. Novotný
25. 5. 2001
MARKÉTA SÝKOROVÁ: HRÁŠKOVÁ ZUZANKA
R: Markéta Sýkorová, V: Iva Ouhrabková, H: Jan B.Novotný

DIVADLO ROZMANITOSTÍ MOST
6. 10. 2000
PAVEL CMÍRAL: POHÁDKA Z KERAMICKÉ PECE
R: Antonín Klepáč, V: Iva Ouhrabková, H: Jan Turek
24. 11. 2000
ANTONÍN KLEPÁČ, PAVEL POLÁK: HRANÍ O ŠTEDRÉM VEČERU (O tom, jak dva klauni slavili Vánoce)
R: Pavel Polák, V: Zdeněk Bauer, H: Jan Turek
23. 2. 2001
KAREL NOVÁK: HRANÍ O PALEČKOVI
R: Petr Rak, V: Marie Stejskalová, H: Jan Turek Dtg: Pavel Polák
6. 4. 2001
VLADISLAV VANČURA - PAVEL POLÁK: KUBULA A KUBA KUBIKULA
R: Pavel Polák, V: Zdeněk Bauer, H: Vítězslav Hádl

DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ
25. 11. 2000
JIŘÍ ŽÁČEK: KAŠPÁREK A JEŽIBABA
R: Josef Krofta, V: Petr Matásek, H: Jan Matásek
31. 3. 2001
JAKUB KROFTA: VŠECHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ
R: Jakub Krofta, V: Marek Zákostelecký, H: Vratislav Šrámek
10. 6. 2001
WILLIAM SHAKESPEARE - MILOSLAV KLÍMA, JOSEF KROFTA: MOR NA TY VAŠE RODY!!!
Př: Jiří Josek, Noriuki Sawa, Syo Iriichi, Scénář: Miloslav Klíma, Josef Krofta, R: Josef Krofta, V: Irena Marečková, H: Jiří Vyšohlíd, Rs: Noriuki Sawa, Jakub Krofta, Ps: Jaroslava Hojtašová, Petr Pachl, Hs: Alena Hesounová, Dtg: Miloslav Klíma

LOUTKOVÉ DIVADLO RADOST BRNO
25. 11. 2000 (obnovená premiéra)
KAREL ČAPEK - JAROSLAV KŘIČKA: PSANÍČKO NA CESTÁCH aneb POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
R + Ch + Hudební nastudování: Vlastimil Peška, CH: Bohumil Klacl, V: Michal Hejmovský, Dtg: Eva Janěková

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA
27. 10. 2000
LADISLAV DVORSKÝ: POKLAD BABY MRAČENICE
Ú + R: Petr Nosálek, V: Pavel Hubička, H + Tp: Pavel Helebrand
1. 12. 2000
JÁN ROMANOVSKÝ, STEFAN KULHANEK: PRINCEZNA MAJOLENKA
R: Stefan Kulhanek j.h., Scéna: Peter Cigán j.h., Kostýmy a loutky Zuzana Cigánová-Mojžíšová j.h., H: Robert Altmann j.h., Hudební nastudování Tomáš Rossi, Dtg: Hermína Motýlová
9. 2. 2001
FRANTIŠEK NEPIL - HALINA SIKOROVÁ: MAKOVÝ MUŽÍČEK
R + H: Halina Sikorová j.h., V: Ewa Zemlo j.h., Dtg: Hermína Motýlová
8. 3. 2001
IVAN ANDREJEVIČ KRYLOV: TRUMF
Př: Hana Vrbová, R: Petr Nosálek, Scéna + Loutky: Dáša Nesvedová j.h., Kostýmy: Eva Kotková j.h., H: Nikos Engonidis, Dtg: Hermína Motýlová
27. 4. 2001
HERMÍNA MOTÝLOVÁ, PETR NOSÁLEK: HÉRAKLÉS - HERKULES
R: Petr Nosálek, V: Tomáš Volkmer, H: Nikos Engonidis, Dtg: Hermína Motýlová

ZÁPADOČESKÉ DIVADLO CHEB - KAŠEaPÁREK
2. 12. 2000
SHAKESPEARE WILLIAM: BOUŘE
Př: Martin Hilský, Ú: Bruno R. Quescu, R: Braňo Mazúch, V: Milena Dubšíková j.h., Ps: Štefan Capko j.h., Dtg: Ráchel Mazúchová
10. 2. 2001
JAN PROKEŠ: ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
R: Jan Prokeš j.h., V: Karel Vostárek j.h., H: Jindřich Skopec, Ch: Miroslav Kulík, Šerm: Karel Kočí j.h., Dtg: Martina Pokorná

Vysvětlivky:
R=režie, V=výprava, H=hudba, Ch=choreografie, HÚ=hudební úprava, Dtg=dramaturgie, Př=překlad, Ú=úprava, VS=výtvarná spolupráce, Ps=pohybová spolupráce, Tp=texty písní, Hs=hlasová spolupráce.

Autor článku: Loutkář