31.08.2001 00:00

Resumé anylýzy transformace příspěvkových organizací – divadel zřizovaných hlavním městem Prahou

Rada Zastupitelstva HMP přijala 21.11. 2000 „Návrh záměru transformace příspěvkových organizací Divadla Archa, Činoherní klub a Semafor“ jako zahájení procesu proměny pražské divadelní sítě. Pro složitost samotného aktu (divadelní, právní i ekonomickou) zadal Magistrát HMP zpracování odborné analýzy svého záměru Divadelnímu ústavu Praha.

Řešitelský tým pod vedením Ondřeje Černého, ředitele DÚ, si stanovil tři základní cíle:
1. Navrhnout divadelní politiku hl. m. Prahy včetně jejich cílů, zásad a priorit.
2. Navrhnout dotační systém pro podporu profesionálního divadla v Praze.
3. Najít optimální model působení Archy, Činoherního klubu a Semaforu v jiné právní podobě než jako příspěvkové organizace zřizované městem.

Zpráva má 83 stran v 8 kapitolách a 11 příloh tabulek a dokumentů. Celé znění analýzy lze nalézt na serveru HMP www.praha-mesto.cz v rubrice úřední deska - vyhledávání zpráv - odbor kultury a výstavnictví.

Text resumé analýzy je zde: (word / zip).

Autor článku: redakce