05.05.2017 11:50

Rezidence pro choreografy s koučingem – výzva

Chcete rozvíjet nejen svůj projekt, na kterém právě pracujete, ale zejména sami sebe? Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA pořádá 10. ročník letní Rezidence pro choreografy s koučingem v Praze, která se uskuteční od 17. do 24. srpna.2017. Uzávěrka přihlášek se blíží.

Rezidence pro choreografy s koučingem je koncept, který má za cíl obohatit profesionální rozvoj umělců. Otevírá nové možnosti choreografům, kteří chtějí profilovat svůj osobní směr a pomáhá ujasnit nové cesty umělcova bádání.
Toto vše se děje na základě konkrétního projektu, na kterém už choreograf se skupinou pracuje, a hlavně na základě spolupráce s koučem.
Kouč je tu proto, aby s umělcem vedl dialog, pomáhal mu formulovat otázky, které umělce trápí a směřuje jej, aby sám nalezl nejen optimální odpovědi, ale i správné choreografické nástroje pro svou další práci. Nenachází se v pozici lektora, ale inteligentního zrcadla pro daného umělce.

Účastníkům Rezidence s koučingem bude k dispozici:
• Prostor ke zkoušení se svými interprety
• Spolupráce se skvělými kouči
• Peer to peer spolupráce s ostatními choreografy
• Diskuze a feedback
• Ranní technické tréninky
• Konference a přednášky odborníků z různých oborů
• DVD se záznamem work in progress
• Setkání s publikem
• Mezinárodní networkig
• Sdílení know-how a možností, které povedou k výsledkům

Letos přijali pozvání koučové:
Jean Gaudin (FR), Rivca Rubin (NL/GB), Jean-Christophe Paré (FR)

Ůčastnický poplatek: 3 000 Kč
Cena za jeden ranní trénink pro veřejnost: 180 Kč — tanečníci, pedagogové a studenti tance

Přihlášky:
vyplňte registrační formulář: http://bit.ly/ApplyforCoachingResidency
nebo pošlete přihlášku vč. životopisu a popisu projektu na E fabisikova@se-s-ta.cz
Povinná příloha: Společně s přihláškou je třeba zaslat poštou nebo link na videukázku své rozpracované choreografie, ze které bude choreograf vycházet na rezidenci, popř. může připojit i ukázky své předchozí práce.

Deadline přihlášek: 15. května 2017
Více informací o projektu a o koučích na www.se-s-ta.cz/event.php?residencies&coaching-residencies-for-choreographers-2017
https://www.facebook.com/sesta.tanec/ 

Podpořily: Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Studio ALTA, HAMU, Národní galerie v Praze, Divadlo Alfred ve dvoře

Autor článku: Převzato z: Culturenet.cz