04.09.2017 10:45

Rezidenční pobyt v BuranTeatru 2018 – výzva

Divadlo BuranTeatr působí na nezávislé brněnské divadelní scéně od roku 2005, nyní v budově sokolského Stadionu na Kounicově ulici. Dosud uvedlo 48 premiér a na aktuálním repertoáru má 12 inscenací. Kromě vlastní divadelní produkce zaštiťuje a ve svém prostoru pořádá další kulturní aktivity (workshopy, výstavy, čtení aj.). Divadlo pravidelně hostuje na festivalech i v jiných divadlech v ČR i zahraničí. V roce 2011 se v Cenách Alfreda Radoka umístilo na 3. místě v kategorii Divadlo roku. BuranTeatr chce dlouhodobě podporovat a spolupracovat s českými i zahraničními umělci z oblasti scénického umění, kterým bude od sezóny 2017/2018 na základě výběrového řízení poskytovat třikrát ročně prostor pro rezidenční pobyt.

BuranTeatr chce dlouhodobě podporovat a spolupracovat s českými i zahraničními umělci z oblasti scénického umění, kterým bude od sezóny 2017/2018 na základě výběrového řízení poskytovat třikrát ročně prostor pro rezidenční pobyt.

Popis a podmínky pobytu:

 • Rezidenční pobyt bude realizován v období od 15. do 28. 1. 2018 v délce 7 až 14 dnů
 • BuranTeatr poskytne rezidentům prostor workshopového sálu o rozměrech 4,8 x 13 m a o výšce 3,5 m. Po domluvě lze poskytnou také prostor velkého sálu, a to max. na 2 dny
 • BuranTeatr dále zajišťuje technické zázemí, případně prostor pro reprízování projektu a s tím spojené propagační materiály
 • BuranTeatr nehradí a nezajišťuje ubytování a stravu rezidentů, ani materiálové náklady na vznik projektu (rekvizity, kostýmy, scénografii apod.)

Povinnosti rezidentů:

 • Jednotlivec nebo skupina max. 5 osob
 • Projekt z oblasti scénického umění
 • Rezidence bude zakončena výstupem dle dohody (uvedení projektu, otevřená zkouška, work in progress, workshop aj.)
 • Umístění loga BuranTeatru v rámci tištěných i elektronických materiálů k projektu

Přihláška:

 • Datum zveřejnění výzvy: 1. 9. 2017
 • Termín pro podání přihlášky: do 31. 10. 2017
 • Přihlášky zasílejte ve formátu PDF na E machacova@buranteatr.cz s předmětem ''Rezidence 1/2018_Název projektu''
 • Přihláška musí obsahovat:
 •                                    Název a popis projektu
 •                                    Cíle projektu a plány projektu do budoucna
 •                                    Personální zajištění projektu včetně předchozích zkušeností
 •                                    Časové a technické požadavky
 •                                    Návrh výstupu rezidence (uvedení projektu, otevřená zkouška aj.)
 •                                    Kontakt
 •                                    Volitelné přílohy – fotografie, videa, audiozáznam, scénář aj.

Doplňující informace:

 • Na rezidenční pobyt neexistuje právní nárok
 • Divadlo si vyhrazuje možnost pobyt nerealizovat v případě, že žádná z předložených žádostí nebude v souladu s preferencemi divadla
 • Délka a podmínky jednotlivých rezidencí se v průběhu sezóny mohou lišit

Více informací o divadle naleznete na www.buranteatr.cz a www.facebook.cz/buranteatr

Neváhejte se na nás obrátit s žádostí o další informace.

Korespondenční adresa:
BuranTeatr z. s.
Kounicova 686/22
602 00 Brno 

Kontaktní osoby:

Umělecký šéf divadla
MgA. Juraj Augustín
augustin@buranteatr.cz
T 776 400 028

Tajemnice a vedoucí produkce
Jana Fišerová
fiserova@buranteatr.cz
T 733 335 583

Dramaturgyně, produkce rezidencí
MgA. Sabina Machačová
machacova@buranteatr.cz
T 736 649 688

Autor článku: Převzato z: Culturenet.cz