19.03.2002 00:00

Režisér Jan Borna bude zítra oceněn.

Režiséru Divadla v Dlouhé Janu Bornovi bude 20. března 2002 v 10 hodin v Divadle v Dlouhé předána Cena Českého střediska ASSITEJ za přínos v oblasti dětského divadla. Předání proběhne před představením Bornovy inscenace Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka. Tato radostná událost se odehraje v rámci Světového dne divadla pro děti a mládež.

aja@divadlovdlouhe.cz

Autor článku: příspěvky veřejnosti