06.09.2016 11:50

Rodinný cirkus v pohraničí – Mezi námi/Zwischen uns

Mezi námi/Zwischen uns je třetím autorským divadelním projektem v Lužických horách, ve kterém místní lidé společně odkrývají příběhy z obou stran hranice a přivádějí je na jeviště pod vedením režisérky Martiny Čurdové. Kontroverzní téma sudetských dějin jsme do hloubky zkoumali v představeních Květen v Jablonném (premiéra 2013) a Můj pohled z Jablonného (premiéra 2014). Teď přišel čas podívat se na to jinak, s větší lehkostí a nadhledem.

Nejdřív jsme vyrazili za pamětnickými rodinami z vesnic Petrovice a Lűckendorf. U koláče a kafe jsme se ptali, jaké bylo jejich dětství po válce, na co si hráli nebo komu dali první pusu.

...My jsme byli silný a agresivní ročník, takže jsme demolovali ty prázdný baráky, bojovali jsme tam shnilýma jablkama...pak přišli ty domy obsadit lidi z různých stran, byli jsme taková kosmopolitní společnost, doma jsme mluvili německy a ve škole česky...

...Vojáci nám dělali mikulášský, jako čerti, a to jsme se fakt báli...když tu byli vojáci, tak byly pokaždý velký zábavy, na Velikonoce objeli vesnici, sebrali holky a naházeli je do rybníka, neměli tolik kbelíků, tak bylo snažší je tam naházet, a která se schovala, tak s ní pak nemluvili...

...Jezdili jsme na kolech bez plášťů, co tu někdo nechal, ale to dělá strašnej rachot a nedá se na tom zatočit...a chodili jsme ve sněhu bez bot a to jsme pak měli tak červený nohy, že nám skoro chytli peřiny, taky jsme vyráběli rakety z výbušnin, co jsme  našli po vojácích a sledovali, jak lítaj, měli jsme krásný dětství...

Potom jsme se intenzivně scházeli, střídavě na české a německé straně, tvořili ze vzpomínek příběh, improvizovali a trénovali akrobacii. Výsledkem je představení, které spojuje rodinný cirkus, pohybové divadlo, tanec a hlavně místní lidi z obou stran hranice ve věku od pěti do šedesáti let. Na projektu Mezi námi/Zwischen uns spolupracovali česká režisérka Martina Čurdová, německá divadelní lektorka Ulrike Feigel, šest dospělých účastníků a dvanáct dětí.

 

Autor článku: Klára Kadlecová

Rodinný cirkus v pohraničí – Mezi námi/Zwischen uns