16.09.2016 09:40

Role a podoby umělecké tvorby pro děti a mládež v kontextu společenských změn – diskuze

Zatímco v umění obecně je za hlavní a určující hledisko považována umělecká vize či záměr tvůrce, v umělecké tvorbě pro děti a mládež musí brát tvůrce větší ohled na diváka.

Právě to je ovšem možná zároveň původcem přetrvávajícího nešťastného názoru, že tvorba pro děti je jaksi méně "umělecká" než tvorba pro dospělé. Umění pro děti a mládež je umění silně zaměřené na práci s divákem. Zejména představení na školách přinášejí širokým skupinám dětí a mládeže zážitek živého divadla, pro většinu z nich vůbec první v životě. Tvůrci tak nesou velkou odpovědnost, aby pro děti různých věkových skupin připravili vhodný program, který bude vychovávat a rozvíjet mladého diváka. 

Tematické okruhy diskuse:

  • Divadlo pro děti a mládež jako umělecká výzva
  • Infrastruktura a vztah k dalším uměleckým druhům v oblasti divadla
  • Prokletí věkových kategorií
  • Publikum: Které kategorie se nedaří oslovit?

Zahraniční hosté diskuse:

Kristof Blom (CAMPO, Belgie);  Els De Bodt (HETPALEIS,.Belgie);  Werner Schramp (La Strada Festival, Rakousko); Florent Mehmeti (Oda Teatri, Kosovo), CASA network

Moderuje: Roman Černík (Moving Station Plzeň)

Součástí kulatého stolu bude „křest“ českého vydání publikace Delphine Hesters: „Charakteristika a vývoj v oblasti scénických umění pro děti a mládež ve Vlámsku“.

Pouze v anglickém jazyce.

Po diskusi vás srdečně zveme na inscenaci vlámských umělců ROBBERT&FRANK / FRANK&ROBBERT – TO BREAK: THE WINDOW OF OPPORTUNITY do divadla Ponec. 
 
Více informací najdete zde: www.ctyridny.cz/program-2016/robbertfrank-frankrobbert/ 

Pořadatel: Čtyři dny. Ve spolupráci a za podpory: Institut umění – Divadelní ústav.

 
 
Autor článku: Převzato z: culturenet.cz