18.04.2017 12:22

Román Věž od Williama Goldinga získá v Brně jevištní podobu

Román Věž od britského nositele Nobelovy ceny Williama Goldinga získá v Brně jevištní podobu. Režisérka Hana Mikolášková nastuduje v Buranteatru vlastní dramatizaci slavného podobenství o středověké katedrále. V rolích kněze Jocelina a stavitele Masona se představí Štěpán Kaminský a Michal Isteník, oznámili ČTK divadelníci.

Goldingův román Mikuláškovou fascinoval od dob dospívání. Klade prý záludné otázky: zda je člověk schopen rozpoznat dobro od zla, zda účel skutečně světí prostředky, zda má právo na pokání i odpuštění ten, kdo dokáže obelstít vlastní svědomí. "Je to příběh temný a chladný jako gotická katedrála, je podobenstvím o rozporuplnosti lidských úmyslů a skutků," uvedla Mikolášková. „Častými slovy opakujícími se v textu hry jsou pokora a pýcha. Věž je pro mne silným dramatem člověka, jehož cesta za naplněním vize se dostává do střetu s jeho blízkými a okolím," doplnil dramaturg Vladimír Fekar.

Goldingova kniha je inspirovaná legendou o vzniku katedrály v Salisbury s věží vysokou 123 metrů. Stojí na nevhodném podloží, její stabilitu musely později zajistit opěrné pilíře a železné vazníky. Nejde o doslovný historický příběh, autor motiv stavby věže používá jako podobenství.

Premiéra inscenace Věž bude 21. dubna na scéně Buranteatru v budově Sokolského Stadionu. Jde o čtvrtou novinku souboru v této sezoně.

http://www.buranteatr.cz/

Autor článku: ČTK: tmd, kš