27.03.2017 13:16

Rozsáhlý výzkumný projekt přiblíží fenomén Laterny magiky

Zachovat a zpřístupnit kulturní a tvůrčí dědictví výjimečného uměleckého díla pražské Laterny magiky je cílem výzkumného projektu, který dnes v Praze představil Národní filmový archiv. Vznikly k němu webové stránky, mimo jiné se záznamy pamětníků. Jeho výsledkem budou na jaře a na podzim 2019 interaktivní výstavy v Brně a v Praze a spuštění digitální sbírky dostupné i široké veřejnosti, řekl novinářům ředitel archivu Michal Bregant.

Laterna magika, kombinující multižánrové divadelní inscenace s filmovými projekcemi na několik pláten, vznikla jako reprezentativní program Československa pro mezinárodní výstavu EXPO 58. Mimořádných úspěch dal vzniknout v Praze stejnojmenné sérii představení a pak i stálé divadelní scéně vycházející ze stejného inscenačního principu, která je ojedinělým fenoménem v kontextu českého i světového umění. Vedle zakladatelů Laterny magiky, Alfréda Radoka a scénografa Josefa Svobody, patřili mezi spolupracovníky režiséři Ján Roháč, Vladimír Svitáček, Ladislav Rychman, Miloš Forman i další výrazní tvůrci - Evald Schorm, Jan Švankmajer, Radúz Činčera, Jiří Šlitr či Zdeněk Liška.

„Výzkumný projekt zahrnuje sběr archiválií ze soukromých i veřejných sbírek a rozsáhlé rozhovory s pamětníky. Jeho součástí je i práce s filmovým materiálem, jenž byl předán do NFA v roce 2010. Historickou a filmovou oblast výzkumu doplňuje tvorba nových multimediálních dat - experimentální snímání a animace pohybu tanečníků či 3D vizualizace scény představení Laterny magiky," uvedla vedoucí výzkumu Andrea Průchová.

V týmu jsou odborníci humanitních i technických oborů. Archiv spolupracuje s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, sdružením CESNET a Českým vysokým učením technickým. Mediálním partnerem projektu financovaného grantem ministerstva kultury je Národní divadlo, jehož je Laterna magika od poloviny 70. let součástí. K výstavám vyjde podrobný česko-anglický katalog.

Badatele zajímají také inspirace Laternou magikou a její aktualizace. Chtějí, aby do výstavy zasáhli umělci, kteří využívali dílčí principy Laterny magiky či je nějak oživují. To má být tématem i mezinárodního workshopu. Stejně jako tehdy u nás působil Josef Svoboda, existovali totiž scénografové pracující s polyekránem třeba v Itálii či v USA. K dispozici mají především bohatý Svobodův archiv včetně plánů, modelů, filmů a textů přednášek.

Dnes má Laterna magika v repertoáru sedm inscenací. Je mezi nimi i Kouzelný cirkus, který od roku 1977 hostoval ve více než pěti desítkách měst šestnácti zemí, na kontě má 6392 repríz. Je nejtypičtější ukázkou umění této scény a syntézou jevištních složek.

http://laterna-research.cz/
http://www.narodni-divadlo.cz/

Autor článku: ČTK: bor, mal