26.04.2018 11:34

SALON české a slovenské scénografie 2018

Salon české a slovenské scénografie 2018 představuje díla českých a slovenských scénografů a umožňuje jejich komplexní recepci a reflexi. Jedná se o platformu, díky které se mohou setkat a svou tvorbu představit profesionálové i studenti scénografie v nejširším pojetí tohoto pojmu (tj. zahrnuje zvukový a světelný design, kostýmní výtvarnictví, video-art a další oblasti scénického výtvarnictví).

K témuž cíli směřuje také ústřední myšlenka Salonu české a slovenské scénografie 2018: chce ukázat scénografickou tvorbu uplynulých čtyř let a zároveň být místem setkání jednotlivých tvůrců.

V pořadí již čtvrtá realizace projektu od jeho obnovení v roce 2013 proběhne v květnu roku 2018 v prostorách Národního divadla Reduta v Brně a má hned dvě specifika: s ohledem na rok 2018 jako významné výročí česko-slovenské historie je výstava Salon české scénografie (OD Kotva, listopad 2017) v její letošní edici rozšířena o slovenské scénografy (původní počet 27 českých autorů je tak ve spolupráci se slovenským Divadelným ústavem Bratislava a sdružením PRO SCENA doplněn o 19 slovenských) a navíc se celá výstava přesune závěrem roku 2018 do bratislavské galerie Umelka.
Druhou důležitou ambivalencí je skutečnost, že výstava letos proběhne souběžně a ve spolupráci s mezinárodním festivalem Divadelní svět Brno a bude tak nejen ve své diskusní části otevřena umělcům z okolních zemí.

Scénografická výstava Salon je zaměřena jak na profesionální tak na širší odbornou veřejnost sledující dění v české a slovenské divadelní kultuře. Tedy na běžné divadelní diváky stejně jako na odborníky a praktiky z oblasti scénických umění. Scénografická tvorba je zde představena ve svých výstavních podobách, které jsou přirozeně odtrženy od svého záměru a upotřebení: od divadla v nejširším slova smyslu. Jako nezbytnou součást výstavy tak Salon 2018 koncipuje i diskusní setkání vystavujících umělců a „jejich“ teoretiků. Doprovodnými akcemi se otevře širší škále zájemců, kteří mohou vedle vernisáže 4.5. v brněnské Redutě navštívit mezinárodní symposium Poločas rozpadu 4.1, showcase současné scénografie U-KAŽ & M-LUV či komentované prohlídky. To vše v organizaci České organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT) a Institutu umění - Divadelního ústavu (IDU/ATI),  ve spolupráci s Národním divadlem Brno Reduta a slovenskými partnery Divadelním ústavem Bratislava a spolkem PRO SCENA.

Výstava Salon české a slovenské scénografie 2018
Místo: ND Reduta, Brno
Vernisáž výstavy:  4. května 2018 v 17.30 hod.
Výstava: 5. - 30. května 2018, 9.00 - 18.00 (dále dle programu divadla)

Doprovodné akce:

  • Mezinárodní scénografické sympozium Poločas rozpadu 4.1 / 25. května. v 11.00-16.30 Tržnice Brno, Zelný trh 14-16, Brno
  • Showcase U-KAŽ & M-LUV / 25. května. ve 20.00 Tržnice Brno, Zelný trh 14.00-16.00 Brno
  • Komentovaná prohlídka výstavy a budovy ND Brno Reduta  / Datum a čas budou upřesněny, ND Brno Reduta

Salon české a slovenské scénografie 2018 představuje díla českých a slovenských scénografů a umožňuje jejich komplexní recepci a reflexi. Jedná se o platformu, díky které se mohou setkat a svou tvorbu představit profesionálové i studenti scénografie v nejširším pojetí tohoto pojmu (tj. zahrnuje zvukový a světelný design, kostýmní výtvarnictví, video-art a další oblasti scénického výtvarnictví).

Projekt výstavy a doprovodných akcí podpořili dále Město Brno, Česko-německý fond budoucnosti a JAMU, zahraničními partnery jsou pak Instytut teatralny Zbigniewa Raszewskiego a Hungarian OISTAT Center.

www.cosdat.idu.cz