27.09.2017 15:50

Salon české scénografie 2017/2018

Salon české scénografie 2017/18, pořádaný Institutem umění - Divadelním ústavem a Spolkem českých scénografů, divadelních architektů a techniků/českým centrem OISTAT, je v pořadí již šestou přehlídkou české scénografie v poločase mezi konáním světové výstavy - Pražského Quadriennale. Letošního ročníku této vrcholné oborové události se účastní cca 25 umělců, mezi nimiž řada etablovaných tvůrců, jakož i jména méně známá či nová, i z řad studentů.

Salon, prezentující práce českých scénografů za období posledních čtyř let, se uskuteční ve dvou termínech - na podzim, pravděpodobně v termínu 17. října až 7. listopadu poprvé ve veřejném "nevýstavním" prostoru obchodního domu, a sice v KOTVĚ. Na jaře příštího roku pak zřejmě v brněnské Redutě, kde se k našim scénografům připojí kolegové ze Slovenska, abychom si  připomenuli společnou minulost,  výročí 100 let založení Československa. "