09.03.2017 14:25

Seminář mladé kritiky na festivalu Nová drama / New Drama 2017 – výzva

Seminár mladej kritiky na festivale Nová dráma/New Drama 2017

Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých a filozofických fakúlt na Slovensku a v Čechách. Študenti sa pod odborným vedením českého teatrológa a divadelného teoretika Petra Christova budú venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu festivalu. Popri analýzach sa budú zaoberať širšou problematikou umeleckej kritiky a publicistiky. Účastníci seminára sú zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty.

Termín: 9. – 13. máj 2017

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese dominika.zatkova@theatre.sk. Súčasťou prihlášky je krátky životopis a akákoľvek recenzia alebo kritika z oblasti divadla.
Uzávierka prihlášok: 10. apríl 2017
Počet účastníkov je obmedzený. Účastníci seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia. Mimobratislavským účastníkom festival uhradí ubytovanie a cestovné náklady.

Autor článku: Převzato z: http://www.theatre.sk/