23.10.2018 11:01

Seminář se zakladatelkou čínského nezávislého souboru Living Dance Studio Wen Hui

26.10.2018, 11.00 - 13.00, Cena života - seminář / zdarma

Co vše může člověk překonat, aby zachránil svůj vlastní život? Kam sahají hranice lidské svobody?

Srdečně vás zveme na odborný seminář (v angličtině) zaměřený na vhled do práce čínského nezávislého tanečního souboru Living DanceStudio (LDS), který založili choreografka Wen Hui a dokumentarista Wu Wunguang.

Scénický styl Living Dance Studia kombinuje tanec, slovo a filmový doku­ment. Tematickým zájmem studia je podat zprávu o traumatické historii Číny tak, jak dopadala na každodenní konkrétní životy obyčejných lidí. Co tento způsob kombinování scénických jazyků přináší a co může rozkrývat, jaká má úskalí? Na semináři nahlédneme do tvůrčí kuchyně Living Dance Studia a bude­me mít možnost položit otázky blízkým spolupracovnicím a autorkám dokumentárních vstupů představení RED. Budeme diskutovat, jakým způsobem umělci vyhledávají svá témata a jak zpracovávají autentické příběhy. V rámci semináře promítneme i autorský filmový materiál.

25. a 26. 10. uvádíme v rámci festivalu AKCENT představení Living Dance Studia - RED a 27. a 29. představení Obyčejní lidé, na kterém LDS spolupra­covalo s týmem Divadla Archa.

Rezervace: Jitka Kostelníková, 737 56 44 65, jitka.kostelnikova@archatheatre.cz