03.10.2008 00:00

Setkání na téma Tradice českého ochotnického divadla

Bude se jednat o naplňování Databáze českého amatérského divadla, o ohlasu putovní výstavy Malované opony, o porodních bolestech rodícího se Muzea a činnosti nově založeného občanského sdružení.

V letošním roce byly zpřístupněny expozice Základní prameny lidového divadelnictví a Divadlo národního obrození, připravuje se Rozmach ochotnického divadla na přelomu 19. a 20. století.

Putovní výstava Malované opony byla vystavena v deseti místech amatérských divadelních přehlídek a festivalů.

Činnost Muzea můžete sledovat průběžně na stránkách http://miletin.amaterskedivadlo.cz

Muzeum by se mělo stát záležitostí všech amatérských divadelníků i jejich profesionálních spolupracovníků.

Návštěvu muzea nebo zájem o spolupráci ohlaste na Email:

Zdroj: muzeummiletin@seznam.cz

Autor článku: Informace z divadel