30.05.2002 00:00

Skupina ENVOI uvede v divadle Alfred ve dvoře premiéru představení Jeřábí tanec – Manu

Představení JEŘÁBÍ TANEC - MANU, složené ze dvou částí, je zaměřené na prozkoumání oblastí abstraktního, intuitivního vnímání, imaginace, neverbální komunikace a porozumění jazyku mýtů. Skupina ENVOI se představením hlásí k divadelnímu odkazu Antonina Artauda.

JEŘÁBÍ TANEC je taneční studií. Snaží se znovuobjevit podstatu posvátného tance, který se tančil v prvních gotických katedrálách. Představení zkouší nalézt posvátný prostor (chrám, svatyni) uvnitř nás. Prostor, kde se můžeme setkat se sebou samými i s okolím na neverbální úrovni, kde je možné vnímat skutečnost přímo. Základní otázkou je, zda existuje souvislost mezi cestou do nitra chrámu a cestou do nitra člověka.

MANU je alegorií o inspiraci. Manu je jméno legendárního učitele, posledního Atlanťana, který podle starých mýtů pomáhal utvářet formu lidského těla, daroval člověku rozum a schopnost vnímat hmotný svět. Zde se však stal námětem k příběhu o uchopení hmoty a následnému propadnutí hmotě napospas. Je inspirací k aktuální tragédii o síle přitažlivosti hmoty.

ENVOI volí pro každé představení specifický přístup, který nejvíce vyhovuje danému tématu. V JEŘÁBÍM TANCI jsou nejdůležitější tanec a reprodukovaná hudba, významný je také kostým, maska a scénografie, která pracuje především s mnohoznačným symbolem Labyrintu a půdorysem gotické katedrály v Chartres. V MANU je kladen větší důraz na masku, tanec a práci se světlem. Hudba je v této části akustická a hudebníci se stávají součástí scény.

Projekt JEŘÁBÍ TANEC - MANU vznikl v produkci MOTUS o.s. v divadle Alfred ve dvoře, jeho vznik podpořila Nadace Český literární fond.

Další uvedení představení JEŘÁBÍ TANEC - MANU je na programu divadla Alfred ve dvoře 6. a 7. června.

divadlo.alfred@centrum.cz

Autor článku: příspěvky veřejnosti