09.02.2017 13:27

Slavnostní uvedení knihy Georgese Banuho “Nepodrobený herec”

Divadelní fakulta a Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Rumunský kulturní institut a Francouzský institut vás srdečně zvou na slavnostní uvedení knihy Georgese Banuho Nepodrobený herec (přeložila Jitka Goriaux Pelechová, NAMU 2016).

16.2.2017 v 18 hodin v Café 35, Štěpánská 35, Praha 1

Herec vás může uvést v nadšení či zbavit slov. Georges Banu nás ve své knize Nepodrobený herec doprovází na cestě od evropského herce k herci orientálnímu, cizímu, starému nebo přestrojenému za opačné pohlaví. Jeho eseje vycházejí z večerů strávených v divadelním hledišti i z náklonnosti k hercům-básníkům. Jsou svědectvím mnohaletého diváka, který stále zdvihá svůj zrak k hercům plným života, kteří skrze interpretaci postavy odhalují na jevišti sebe samotné.

Georges Banu je přední francouzský divadelní kritik a esejista rumunského původu. Jako profesor na univerzitě Sorbonne Nouvelle v Paříži je autorem mnoha publikací o divadle.

Setkání s autorem a jeho českými divadelními přáteli bude tlumočeno do češtiny a do francouzštiny. Vstup volný.