18.09.2017 08:00

Soubor brněnské ProART Company připravil na podzim řadu lákavých premiér

Soubor brněnské ProART Company připravil na podzim řadu lákavých premiér. V první řadě stojí multižánrový projekt Poetické úvahy ve volných chvílích s nejrychlejším klavíristou na světě, zakladatelem Continuous Music – Lubomyrem Melnykem z Ukrajiny. Projekt bude uveden v Brně v rámci Moravského podzimu a v Praze Českém muzeu hudby. Autorem je režisér a choreograf Martin Dvořák, který chce uctít tvorbu filmového režiséra Petra Weigla. V představení se objeví mj. emeritní primabalerína ND Brno Renata Poláčková, stejně jako balerína Wiener Staatsoper Irene Bauer a herec Městského divadla v Brně Aleš Slanina. „Weiglovy hudební filmy patří mezi poklady československé kinematografie a přesto budou vždy ležet na okraji zájmu mainstreamové společnosti. Svou uměleckou výpovědí dosahují až kamsi k obzorům pomyslné divadelně-filmové dokonalosti. Dnes už takto nikdo netočí a asi ani točit nebude. Weigl je jedna velká epocha, která se uzavřela. Mezi trendy dnešního coolness umění a diletantského tvůrčího přístupu trčí Weiglovo dílo do nebeských výšin. Mé Poetické úvahy nejsou scénickým přepisem jeho stejnojmenného filmu, který jsem bohužel nikdy neviděl, ale mou pokornou momentální inspirací nad jeho odkazem, obrazem a slovem.“ MD

Zásadním prvkem tohoto projektu je ale hudba Lubomyra Melnyka, který vystavěl svůj osobitý hudební styl z praxe korepetitora moderních tanečních lekcí choreografky Carolyn Carlson v Pařížské opeře. Melnyk je známý svou kontinuální hudbou, klavírní techniky založené na extrémně rychlých tónech a komplexních notových sériích, obvykle s drženým pedálem, ve snaze prolínat jejich vzájemné rezonance. Většina z jeho hudby je pro klavír, ale složil i komorní a orchestrální díla. Melnyk je rovněž autorem metodiky tzv. kontinuální hudby "The Art of Continuous Music". Je držitelem dvou světových rekordů: v jedné sekundě dokázal zahrát 19,5 not a po celou hodinu dokázal hrát mezi 13-14 notami za sekundu. Ve svém oboru nemá ve světě konkurenci a patří mezi mezinárodně respektované hudebníky a umělce.

Premiéra se uskuteční v Brně 28. 10. v 19:30 v Besedním domě v rámci Moravského podzimu a o den později 29. 10. v Praze v Českém muzeu hudby.

Již o měsíc dříve, přesně 21. září bude mít premiéru v Plzni česko-německý projekt ONENESS, který ProART Company připravila s německým partnerským soborem z Lipska - Phase Zero Productions. Projekt volně navazuje na předchozí česko-německé projektové spolupráce - Another JAN a SPACES I. + II. Choreografy a současně tanečníky jsou: Martin Dvořák, Lukáš Lepold, Tine Schmidt a Morgan Reid.

Oneness je abstraktní současný taneční kus tematikou času, a uchopení okamžiku v minulosti a budoucnosti. Spojuje dva soubory z České republiky a Německa - ProART Company a Phase Zero Productions - a jejich práci do jednoho celku v jedinečné umělecké spolupráci - dialogu. Choreografové a tanečníci obou zemí se setkají po vytvoření vlastních "národnostních" choreografií k zadanému tématu a připraví třetí společný kus, který bude rozvíjet a propojovat zkušenosti a zážitky z předešlých oddělených pracovních procesů. Pohledy z obou perspektiv a dvou odlišných mikrosvětů se stanou jedním - ONENESS. “Historie vzniká v každém momentu. Odejde-li okamžik, stává se minulostí. Můžeme si v tomto toku času uvědomit ten skutečný okamžik TEĎ, v kterém se nacházíme a žijeme? A které okamžiky definují česko-německou historii a naše spojenectví? V kterém prostoru a čase byly tyto okamžiky viditelné či hmatatelné? Můžeme tyto okamžiky znovu tady a teď oživit? Zažívání času a jeho zkoumání prostředky současného tance je snahou a současně cílem česko-německého projektu, který opět prohlubuje myšlenku a filozofii ProART o propojování a vzájemném dialogu mezi žánry a umělci odlišných národností či tvůrčích background.”

Premiéru bude mít představení v Plzni v Moving station 21. září, v Brně pak 22. a 23. září v CED v Huse na provázku, v Drážďanech 25. a 26. září v Projekttheater a konečně v Liberci 28. listopadu v Lázních.

https://www.proart-festival.cz/

Autor článku: Martin Dvorak