04.04.2016 11:19

Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách v Jihočeském divadle

Řadu letošních činoherních premiér v Jihočeském divadle uzavře komedie Jesse Winfielda, Adama Longa a Daniela Singera Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách označovaná inscenátory jako divadelní fast food. Premiéra proběhne 8. dubna 2016 od 19.00 hodin v Jihočeském divadle.

V tomto roce si připomínáme čtyřsetleté výročí úmrtí největšího světového dramatika Williama Shakespeara. Také proto zařadilo vedení souboru činohry do letošního dramaturgického plánu komedii, ve které sehrají tři herci všech jeho 37 her a 154 sonetů ve 120 minutách. Inscenace není parodií na Shakespearovu tvorbu, ale odráží dnešní komplexní přístup k životu a všudypřítomný spěch a shon.
Režie se tentokrát ujal mladý režisér a dramaturg Šimon Dominik (1981). Do inscenačního týmu si ke spolupráci přizval osobnosti, které se mu osvědčily již v minulosti při přípravě inscenací v Západočeském divadle v Chebu - scénu vytvořil Karel Čapek, návrhy kostýmů jsou z dílny Terezy Vašíčkové, autorem hudby je Matěj Kroupa, pohybové spolupráce se ujala Diana Toniková.
Jak jsme již zmínili, všech hereckých rolí se tentokrát ujaly pouhé tři osobnosti našeho divadla. Po Kreutzerově sonátě je tato inscenace dalším činoherním počinem této sezóny, ve kterém se v komorním složení setkávají Tomáš Drápela a Pavel Oubram, tentokrát posíleni o herecké umění Tomáše Havlínka.

Po Shakespearově smrti v roce 1616 se jeho život a dílo staly cílem mnoha kritických debat, polemikou nad jeho existencí počínaje a pochybnostmi o stáří Hamleta konče. Jen málo z nás ovšem zná jeho kompletní obsáhlé dílo a biografii tak, aby si mohl udělat střízlivý obraz o tomto dramatikovi. Jak si tedy ulehčit cestu za informacemi v době, kdy se stále více potýkáme s nedostatkem času? Takto se zřejmě zrodila myšlenka redukce Shakespearových 37 her a 154 sonetů do pouhých 120 minut.
Američtí autoři scénáře Jess Winfield, Adam Long a Daniel Singer uvedli tuto hru, ve které zároveň oni sami ztvárnili všechny role, v premiéře 9. června 1987 v Kalifornii. Evropskou premiérou pak bylo její uvedení v londýnském West Endu v březnu 1992, od kdy je úspěšně hrána v celé Evropě. V překladu Jiřího Joska, v divadelní adaptaci a režijní spolupráci Jana Borny inscenovalo tuto hru poprvé v listopadu 2008 Divadlo v Dlouhé. 

http://www.jihoceskedivadlo.cz/ 


Autor článku: Hana Mráčková

Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách v Jihočeském divadle