14.02.2019 14:56

Soutěž o logo Roku slovenského divadla 2020

Divadelný ústav vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž o návrh slávnostného loga Rok slovenského divadla 2020 / The Year of Slovak Theatre 2020 určenú pre profesionálnych grafických dizajnérov/ky zo Slovenskej republiky.

Účastníkmi môžu byť jednotlivci, spoluautori, ale aj grafické štúdiá či iné právnické osoby. Logo bude používané na označenie podujatí, ktoré sa budú konať v rámci Roku slovenského divadla 2020. Odborným garantom súťaže je Slovenské centrum dizajnu v Bratislave.
Uzávierka súťaže je 31. mája 2019. Všetky včas doručené návrhy vyhodnotí 5-členná odborná komisia v zložení: Tomasz Bierkowski (grafický dizajnér a pedagóg, Poľsko), Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu), Mária Rišková (historička umenia a kultúry, riaditeľka Slovenského centra dizajnu), Ľubica Segečová (grafická dizajnérka) a Zuzana Šajgalíková (riaditeľka Divadla Jána Palárika v Trnave). Hodnotenie bude dvojkolové. V prvom kole vyberú členovia komisie tri návrhy, ktoré budú víťaznými návrhmi. V druhom kole určia poradie víťazných návrhov a absolútneho víťaza súťaže, ktorého návrh bude realizovaný. Víťazné návrhy budú finančne odmenené – víťazné logo, ktoré sa stane charakteristickým rozoznávacím znakom Roku slovenského divadla, sumou 3 000 eur, návrhy na ďalších dvoch miestach sumami 600 a 400 eur.

Absolútneho víťaza a ostatné víťazné návrhy predstavia organizátori verejnosti v júni 2019.

Súťažné podmienky a ďalšie informácie sú zverejnené na internetových stránkach Divadelného ústavu (www.theatre.sk) a Slovenského centra dizajnu (www.scd.sk).

Autor článku: www.theatre.sk