05.09.2017 15:30

Národní divadlo Brno vyhlásilo soutěž o původní české drama

Protože podpora rozvoje soudobé domácí dramatiky je jednou z priorit současného vedení činohry Národního divadla Brno, byla v den nedožitých osmdesátin Václava Havla, vynikajícího českého dramatika a prezidenta, kterého nám záviděl celý svět, pod záštitou paní Dagmar Havlové vyhlášena soutěž o původní české drama, AUDIENCE ČESKÝCH HER, která je symbolickou vstupní branou činohry NdB do roku české státnosti 2018.

Do soutěže jsou přijímány pouze původní dramatické texty v češtině, které se dosud neobjevily v jiné soutěži, nebyly publikovány ani scénicky realizovány. Dramaturgická rada činohry NdB následně vybere hru, jež bude odměněna částkou 100.000 Kč a uvedena v sezoně 2018/2019 na jedné ze scén činohry NdB (Mahenovo divadlo, divadlo Reduta).

Hry je možné zaslat v elektronické formě na adresu sladecek@ndb.cz nejpozději do 5. října 2017. Výsledky „Audience českých her“ budou vyhlášeny v den připomínky úmrtí Václava Havla 18. prosince 2017.

Autor článku: Eva Kašpárková