20.12.2002 00:00

Speciální program Pro Helvetia pro kurátory v oblasti Visual Arts

Do 15. ledna 2003 mohou žádat zájemci z řad kurátorů pracujících v oblasti Visual Arts ze zemí Visegradské čtyřky - tedy z Polska, Maďarska, České republiky a Slovenska - o výměnné stipendium. Jedná se o zvláštní program vyhlášený švýcarskou kulturní nadací Pro Helvetia a iaab (International Artists Exchange Program of Region Basel), jehož hlavním záměrem je prohloubit spolupráci mezi Švýcarskem a zeměmi Visegradu v oblasti visual arts. Každá země může vyslat na dobu 4 - 6 týdnů 2 kurátory, a to v termínu od 15. května do 30. června 2003. Přihláška musí obsahovat motivační dopis, CV (včetně znalosti jazyků) a dokumentaci, která bude obsahovat seznam realizovaných výstav či jiných projektů. Přihláška musí dále obsahovat popis projektu, který zájemce zamýšlí ve Švýcarsku realizovat.

Informace: Pro Helvetia, ul. Ow. Agnieszki 4/3, 31-068 Kraków, Polsko, tel.: +48 12 4311457, e-mail: helvkrak@kr.onet.pl

Autor článku: redakce