05.03.2015 11:09

Společné stanovisko ředitele Jihočeského divadla Lukáše Průdka a režijního dua SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) k vývoji jednání o obsazení pozice „Šéf opery“ a další spolupráci

Od července roku 2014 probíhala pravidelná jednání mezi ředitelem JD Lukášem Průdkem a režijním duem SKUTR o možnosti jejich angažování na pozici „Šéf opery“. V průběhu října 2014 bylo dohodnuto, že obě strany mají na spolupráci zájem s tím, že SKUTR nastoupí do vedení opery Jihočeského divadla v polovině října 2015, neboť do té doby jsou plně vytíženi nasmlouvanými režiemi v jiných uměleckých subjektech. V dalších měsících, kdy, pokračovala pravidelná jednání, došlo ještě k několika schůzkám mezi SKUTRem a stávajícím generálním hudebním ředitelem JD, dirigentem Mariem De Rose, na kterých se angažování SKUTRu do vedení opery dále potvrzovalo a zároveň vznikal dramaturgický plán na rok 2015.

Po dalších jednáních v průběhu ledna a února roku 2015 však došlo k obratu na straně režijního dua SKUTR. Změna nastala zvláště po podrobnějších úvahách o organizaci a provozu opery. Ze strany SKUTRu došlo k obavám, zda budou schopni zajistit provoz opery včetně všech povinností a odpovědnosti, která je s vedením opery spojena. Po dalších dvou jednáních bylo dohodnuto, že režijní duo SKUTR do vedení opery v roce 2015 nenastoupí. Bylo však také dohodnuto, že pro soubor opery vytvoří v roce 2016 dvě režie a v roce 2017 opět další dvě režie pro soubor opery, případně pro jiný ze souborů Jihočeského divadla.

www.jihoceskedivadlo.cz

Autor článku: Věra Ernstová

Společné stanovisko ředitele Jihočeského divadla Lukáše Průdka a režijního dua SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) k vývoji jednání o obsazení pozice „Šéf opery“ a další spolupráci