18.07.2018 13:54

Střed zájmu: Český tanec v datech

Institut umění - Divadelní ústav už od roku 2016 provádí rozsáhlý výzkum českého tance a příbuzných uměleckých oborů. Výsledky publikuje v rámci edice „Český tanec v datech“. Mnoho zajímavých zjištění vedlo autory výzkumu k myšlence uspořádat konferenci, na které se setkají osobnosti z baletu, současného tance, nonverbálního divadla a nového cirkusu s dalšími odborníky.

Účelem konference je zejména vyvolat a moderovat diskuzi o třech základních tématech:

  1. Odborné vzdělávání vs. umělecká praxe
  2. Umělec jako zaměstnanec vs. umělec jako freelancer
  3. Tanec a zdraví – kompenzace pracovních rizik, ochrana zdraví, pojištění

V jednotlivých panelech by měli zasednout představitelé vzdělávacích institucí a zástupci praxe, zkrátka klíčové osobnosti jednotlivých žánrů. Postupně zveřejníme podrobnější program a představíme jednotlivé mluvčí.

Cena za účast na konferenci je 100,- Kč

http://www.culturenet.cz/aktuality/stred-zajmu-cesky-tanec-v-datech-konference-19-9-2018-10-17-h/n:26121/

Autor článku: IDU, foto: IDU