12.06.2018 11:53

Střed zájmu: Spolupráce Asie – Evropa

Na konci května proběhlo v Pražském kreativním centru v Praze první setkání věnované kulturní spolupráci mezi umělci a kulturními pracovníky z Evropy a Asie uspořádané Nadací Asia-Europe Foundation (ASEF) a Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU). Záměrem bylo vytvořit platformu pro sdílení informací, nápadů, trendů a zkušeností české kulturní a umělecké scény v oblasti mezinárodní spolupráce s vybranými asijskými zeměmi.

Prezentací a následné živé debaty se účastnilo více než 40 profesionálů napříč kulturními obory i profesemi (od manažerů, produkčních a producentů přes pedagogy a kulturní pracovníky MKČR až po umělce). Přičemž  většina ze zúčastněných měla se spoluprací s některou z asijských zemí osobní zkušenost.

Po úvodním slovu ředitelky IDU Pavly Petrové představila českou nezávislou uměleckou scénu s příklady dobré praxe ve spolupráci s asijskými partnery Martina Pecková Černá, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce IDU. Ta rovněž seznámila přítomné s výstupy krátkého dotazníkového šetření mezi účastníky setkání, ze kterého mimo jiné vyplynulo,  že  nejaktivnější spolupráce je s Čínou, Japonskem a Jižní Koreou, a to zejména v oblastech hudby, divadla, současného tance, výtvarného umění a kinematografie.

Dalším důležitým bodem programu bylo představení Nadace Asia–Europe Foundation (ASEF).  Tato nadace podporuje z prostředků získávaných z rozpočtů 51 evropských a asijských zemí včetně ČR, EU a Asociace jihovýchodních asijských národů (ASEAN), spolupráci umělců a uměleckých organizací z obou kontinentů. Na setkání byl ASEF reprezentován ředitelkou kulturní části nadace paní Anupamou Sekhar. „Reakce zúčastněných kulturních profesionálů nám potvrdily, že setkání podobného formátu jsou do budoucna velmi potřebné, protože pouze 9 ze 40 přítomných znalo Nadaci ASEF a její aktivity již dříve a pouze jeden z nich má s touto nadací přímou zkušenost. Proto jsem velice ráda, že jsme měli tak výjimečnou příležitost a mohli jsme zprostředkovat prezentaci této nadace včetně setkání s váženými hosty z ASEF“, komentovala setkání Pavla Petrová.

Více informací o Nadací Asia-Europe Foundation se dozvíte na jejich webových stránkách zde.

Autor článku: Kateřina Dušková