03.09.2015 11:26

Středočeský kraj změnil pravidla pro rozdělování dotací divadlům

Středočeská profesionální divadla budou od příštího roku dostávat dotace od kraje podle nových pravidel. Bude se přihlížet například k počtu premiér či získaným oceněním. Navržená minimální celková roční suma pro tři divadla je 1,8 milionu korun a každé z nich z ní dostane dotaci složenou z fixní a pohyblivé části. Rozdělení peněz pro jednotlivá divadla budou každoročně schvalovat krajští zastupitelé, sdělila dnes ČTK mluvčí Středočeského kraje Nicole Mertinová. Regionální divadla dostávají dotace také od měst či státu a snaží se získávat peníze i od sponzorů.

"Dosavadní grantový způsob podpory divadel, který přinášel nejistotu a neodrážel dosah divadel pro občany kraje, nahrazujeme koncepční dlouhodobou podporou, která má zároveň i motivační charakter - skládá se totiž z fixní částky a pak z částky pohyblivé, jež by měla odrážet úspěšnost divadla v několika kritériích," uvedl krajský radní pro kulturu Zdeněk Štefek (KSČM).

Celková částka na podporu divadel bude zahrnuta do kapitoly kultury při sestavování krajského rozpočtu, doporučená minimální suma je 1,8 milionu Kč. Z této částky by získaly podporu tři profesionální divadla v kraji - jednosouborová divadla v Příbrami a Mladé Boleslavi a dvousouborové divadlo v Kladně. Fixní částka podpory má tvořit 70 procent a pohyblivá 30 procent.

Divadla budou muset poskytnout kraji statistické údaje za uplynulý rok, podle nichž bude stanovena pohyblivá část podpory. Přihlížet se bude k počtu představení vlastních her v roce, počtu vlastních zájezdových představení, podílu nákladů proti výnosům a zohlední se i počty premiér, účast na profesionálních přehlídkách a získaná ocenění. Divadla tím budou podle Štefka motivována i k častější prezentaci Středočeského kraje v republice i v zahraničí.

Autor článku: ČTK: khj, jpt, foto: Městské divadlo Mladá Boleslav

Středočeský kraj změnil pravidla pro rozdělování dotací divadlům