31.03.2003 00:00

Studium Art managementu přes internet

Od 15. února 2003 mají možnost umělečtí manažeři studovat po internetu. Podle svých možností si mohou sami upravovat délku studia a chatovat s ostatními spolustudenty a vyměňovat si tak zkušenosti a názory. V současnosti je připraveno 5 kurzů:

Credits Fee - osvětluje hlavní marketingové principy
Computer Aplications in the Arts - zdokonaluje práci s PC využitelnou v umění (Mac i IBM)
Facility Management - seznamuje se základními dovednostmi a předpoklady manažera v umění
Publicity and Media Relations - představuje hlavní principy komunikace s médii, přípravu tiskových materiálů, podkladů apod.
Fundraising and Grants - seznamuje se základy fundraisingu a přípravy materiálů pro grantová řízení

Nové kurzy začnou 1. října 2003.

Informace: Rose Ginther, tel.: +1 780 4974415, e-mail: gintherr@macewan.ca, http://www.macewan.ca

Autor článku: redakce