07.02.2020 09:49

Súťaž DRÁMA 2019 má po uzávierke

Do súťaže DRÁMA 2019 o najlepší dramatický text v slovenskom a českom jazyku prihlásili autori a autorky 30 textov. Z toho 15 v slovenskom a 15 v českom jazyku.
 
Do konca apríla bude o dramatických textoch rozhodovať päťčlenná odborná porota v zložení:
Miriam Kičiňová (dramaturgička, lektorka dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla)
Lucia Mihálová (dramaturgička Divadla J. Palárika v Trnave)
Ján Luterán (režisér)
Lenka Čepková (dramatička, dramaturgička Štúdia 12 Bratislava)
Vladislava Fekete (dramaturgička, riaditeľka Divadelného ústavu)

Okrem hlavnej ceny bude udelená aj Cena Činohry Slovenského národného divadla, a zároveň Cena Divadla J. Palárika v Trnave. Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu Rádia Devín.
Texty finalistov súťaže budú publikované v podobe e-knihy.
Vyhlásenie výsledkov súťaže spolu s verejnou prezentáciou textov – TROJBOJ  sa uskutoční v máji  v rámci 16. ročníka festivalu NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2020.

Organizátormi súťaže DRÁMA je Divadelný ústav, Činohra Slovenského národného divadla a Divadlo J. Palárika v Trnave.
Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

http://www.novadrama.sk/

Autor článku: Převzato z: Divadelný ústav Bratislava - newsletter