20.12.2020 08:31

Súťaž DRÁMA 2020 bola vyhlásená

Súťaž pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA hľadá už po 21. raz svoju víťazku či víťaza. Okrem lákavých inscenačných cien čaká na autorku/autora víťazného textu odmena v hodnote 1 000 €.

Súťaž DRÁMA už štandardne vyhlasuje Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo a Divadlo Jána Palárika v Trnave. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio DEVÍN. „Súťaž DRÁMA môže inšpirovať autorov napísať hru na tému, ktorú už dlho nosia v sebe. Dáva im možnosť vstúpiť do konfrontácie s inými autormi a v ideálnom prípade im môže pomôcť pri realizácii diela na scéne. Počas ostatných 20 rokov súťaže slovenská divadelná scéna spoznala mnohých autorov, ktorých texty sa inscenujú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Navyše si uvedomujeme, že významným prvkom inšpirácie môže byť tohtoročná náročná spoločenská situácia,“ vysvetľuje riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. Uzávierka 21. ročníka súťaže je 31. januára 2021. Súťaž je anonymná a texty jej finalistov budú publikované v podobe elektronickej knihy.

Lákavé ceny od organizátorov a partnerov súťaže

Keďže najväčšou odmenou pre autorky a autorov dramatických textov je inscenácia ich textov, tomu sú prispôsobené špeciálne ceny organizátorov a partnerov súťaže. Činohra Slovenského národného divadla udelí špeciálnu cenu, ktorou bude naštudovanie nimi vybranej divadelnej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND. Divadlo Jána Palárika v Trnave takisto udelí špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybraného textu v rámci podujatia #stagestream. Partner súťaže RTVS – Rádio DEVÍN udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorou bude naštudovanie textu v podobe rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania.

Informácie o prihlasovaní dramatických textov do súťaže DRÁMA 2020

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jednom vyhotovení textu na CD nosiči  alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej obálke, a zároveň aj s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 €, zašle autor alebo autorka na adresu:

Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2020“

Uhradenie registračného poplatku:
Štátna pokladnica, IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011
Koordinátorka súťaže:
Lenka Čepková, lenka.cepkova@theatre.sk


Štatút súťaže spolu s prihláškou a podmienkami je k dispozícii na webovej stránke Divadelného ústavu.

Autor článku: Převzato z: https://www.theatre.sk/novinky/drama-2020