20.12.2020 08:31

Súťaž DRÁMA 2020 bola vyhlásená

Súťaž pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA hľadá už po 21. raz svoju víťazku či víťaza. Okrem lákavých inscenačných cien čaká na autorku/autora víťazného textu odmena v hodnote 1 000 €.

Súťaž DRÁMA už štandardne vyhlasuje Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo a Divadlo Jána Palárika v Trnave. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio DEVÍN. „Súťaž DRÁMA môže inšpirovať autorov napísať hru na tému, ktorú už dlho nosia v sebe. Dáva im možnosť vstúpiť do konfrontácie s inými autormi a v ideálnom prípade im môže pomôcť pri realizácii diela na scéne. Počas ostatných 20 rokov súťaže slovenská divadelná scéna spoznala mnohých autorov, ktorých texty sa inscenujú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Navyše si uvedomujeme, že významným prvkom inšpirácie môže byť tohtoročná náročná spoločenská situácia,“ vysvetľuje riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. Uzávierka 21. ročníka súťaže je 31. januára 2021. Súťaž je anonymná a texty jej finalistov budú publikované v podobe elektronickej knihy.

Lákavé ceny od organizátorov a partnerov súťaže

Keďže najväčšou odmenou pre autorky a autorov dramatických textov je inscenácia ich textov, tomu sú prispôsobené špeciálne ceny organizátorov a partnerov súťaže. Činohra Slovenského národného divadla udelí špeciálnu cenu, ktorou bude naštudovanie nimi vybranej divadelnej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND. Divadlo Jána Palárika v Trnave takisto udelí špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybraného textu v rámci podujatia #stagestream. Partner súťaže RTVS – Rádio DEVÍN udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorou bude naštudovanie textu v podobe rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania.

Informácie o prihlasovaní dramatických textov do súťaže DRÁMA 2020

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jednom vyhotovení textu na CD nosiči  alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej obálke, a zároveň aj s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 €, zašle autor alebo autorka na adresu:

Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2020“

Uhradenie registračného poplatku:
Štátna pokladnica, IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011
Koordinátorka súťaže:
Lenka Čepková, lenka.cepkova@theatre.sk


Štatút súťaže spolu s prihláškou a podmienkami je k dispozícii na webovej stránke Divadelného ústavu.

Autor článku: Převzato z: https://www.theatre.sk/novinky/drama-2020

Súťaž DRÁMA 2020 bola vyhlásená

Zahraniční divadlo

14.01.2021

Opera NdB představí janáčkovské produkce na prestižním Hong Kong Arts Festival 2021

Po velmi úspěšném hostování na 45. ročníku prestižního mezinárodního Hong Kong Arts Festival s inscenací Janáčkovy Věci Makropulos v roce 2017 se brněnský operní soubor vrací na hongkongské festivalové pódium. Vzhledem k pandemické situaci se vedení festivalu rozhodlo pro účast zahraničních souborů v on-line formě prostřednictvím záznamů i live streamů. Původně plánované uvedení inscenace opery Bohuslava Martinů Řecké pašije tak vystřídají dva záznamy brněnských janáčkovských inscenací, které vznikly ve spolupráci s Českou televizí – Její pastorkyňa a Příhody lišky Bystroušky.

13.01.2021

Zapojte sa do súťaže DRÁMA 2020: uzávierka 21. ročníka súťaže je 31. januára 2021

Autorky a autori súčasnej drámy majú už len pár dní na to, aby mohli svoje súťažné texty prihlásiť do súťaže pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA. Okrem lákavých inscenačných cien čaká na autorku alebo autora víťazného textu odmena v hodnote 1 000 €.

11.01.2021

Divadelný ústav vydal očakávanú publikáciu Dejiny slovenského divadla II. (1948 – 2000)

Pod vedením Vladimíra Štefka vydal Divadelný ústav druhý zväzok Dejín slovenského divadla. Pod knihu sa podpísala plejáda najvýznamnejších slovenských teatrológov ako autorov a ako odborných recenzentov. Rozsah 736 tlačených strán prvého zväzku a 1 200 tlačených strán druhého zväzku napovedá, že ide o monumentálne knižné dielo obsahom aj rozsahom.