05.10.2018 11:15

Sympozium DRAMplan pro Nové Milénium

Zveme vás na sympozium DRAMplan pro Nové Milénium na téma Divadlo jako veřejná hodnota, veřejná investice, veřejná potřeba?

Putovní sympozium PACE.V4 – DRAMplan pro Nové Milénium se uskuteční ve dnech 20.–25. října 2018 v Praze a Bratislavě. Nabízí netradiční formát mezinárodního setkání pro účastníky ze střední Evropy ve dvou lokacích v České republice a na Slovensku. Specifikem středoevropského regionu jsou nejen prolínající se historické, politické a kulturní kontexty, ale také hustá síť tradiční historické divadelní architektury, kulturních zařízení zděděných z dob komunismu i nových kulturních center založených po roce 1989. Divadlo bylo v tomto regionu vždy významným hybatelem společensko-politických procesů. Esenciální energií a podmínkou pro fungování této infrastruktury vždy byli a jsou lidé a jejich kreativita, a proto je hlavním cílem sympozia setkání s nimi, jejich tvorbou a v neposlední řadě s podmínkami a souvislostmi, v nichž tvoří. Sympozium navazuje na Putovní konferenci PACE.V4 – Transport a infrastruktura ve scénických uměních zemí V4, kterou pořádal IDU v roce 2015 společně s partnery ze zemí V4 pro účastníky z Evropy, Asie, Visegrádského regionu a zemí Východního partnerství v sedmi destinacích v Maďarsku, na Slovensku, v České republice a v Polsku.

Neděle 21.10.2018, 12:30-18 hodin Divadlo pod Palmovkou, sál Zenklova 34, Praha 8

PROGRAM

12:30-14:00  Dramaturgie a společenská role národních a městských divadel
Mluvčí: Marta Ljubková (Národní divadlo, Praha), Miriam Kičiňová (Slovenské národné divadlo, Bratislava), Paweł Sztarbowski (Teatr Powszechny, Warsaw), András Kozma (National Theatre, Budapest)
Moderátorka: Alice Koubová

14:30-16:00 Potenciál a akční rádius regionálních divadel
Mluvčí:
Ivan Buraj (HaDivadlo, Brno), Lucia Mihálová (Divadlo Jána Palárika, Trnava), Tomasz Jękot (Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, Wałbrzych), Beáta Adorján (Csokonai National Theatre, Debrecen)
Moderátorka: Martina Pecková Černá

16:30-18:00 Zvláštní modely propojení divadla se společenskými/politickými/vzdělávacími aktivitami
Mluvčí:
Michal Hába (Lachende Bestien / Venuše ve Švehlovce, Praha), Jakub Čermák (Depresivní děti touží po penězích / Venuše ve Švehlovce, Praha), Iveta Škripková (Bábkové divadlo na rázcestí, Banská Bystrica), Bartek Frąckowiak (Biennale Warszawa), Bence Bíró Moderátorka: Radka Kunderová

O sympoziu DRAMplan pro Nové Milénium

Specifikem středoevropského regionu, kterým z českého úhlu pohledu rozumíme především Německo, Rakousko a země tzv. Visegrádské skupiny (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), je hustá síť historické divadelní architektury, kulturních zařízení zděděných z doby různých státních uspořádání a režimů 20. století i nových kulturních center založených po roce 1989. Divadlo bylo v tomto regionu v novodobé historii významným hybatelem společensko-politických procesů, protože často plnilo funkci pro celospolečenský dialog a prolínaly se v něm historické, politické a kulturní kontexty. Pro středoevropské divadlo je zároveň typická role jako veřejné instituce, která přinášela a přináší významný vklad do formování společenského života. Divadlo je zde nejen veřejným zájmem, ale slouží jako centrum komunity se zásadními dopady na formování národní a lokální identity, kvalitu života a uchování historické paměti určitého společenství.

Jen těžko můžeme v současné době pominout turbulentní politickou situaci ve středoevropském regionu, v němž ve významné míře nabývají na síle nacionalistické tendence, populistické a oligarchické struktury, jejichž agenda se mimo jiné zaměřuje také na veřejné instituce a rozklad její tradiční role ve společnosti a kultuře. I proto je dle našeho názoru nutné znovu diskutovat a definovat základní východiska a principy divadla jako veřejné instituce, její nezbytnost a politickou autonomii. Konference se soustředí na divadlo jako veřejnou instituci a jeho (možné) společenské přínosy a dopady na jedince i komunitu. Předmětem hlavního zájmu bude činoherní divadlo jako segment scénických umění, do nějž v našem regionu plyne významná část veřejné finanční podpory a které se zároveň těší značnému diváckému zájmu. Zaměříme se především na činoherní dramaturgii vztahující se k současným politickým a společenským tématům a divadelní aktivity se společenskými přesahy, a to v podobě divadla jako národní instituce, divadla jako městské instituce a divadla jako nezávislého kulturního centra.

Sympozium proběhne v anglickém jazyce. Tlumočení do českého jazyka je zajištěno.

Pořadatelé:
IDU, Praha, ČR; www.idu.cz, www.performczech.cz
Divadelný ústav, Bratislava, Slovensko; www.theatre.sk

Spolupořadatelé:
Divadelní ústav Zbigniewa Raszewského, Varšava, Polsko; www.instytut-teatralny.pl
Maďarské divadelní muzeum a ústav, Budapešť, Maďarsko; www.oszmi.hu

Mezinárodní setkání středoevropských divadel PALM OFF FEST, www.podpalmovkou.cz/palm-off-fest

Konání sympozia podpořil Mezinárodní visegrádský fond.

PACE.V4 (Performing Arts Central Europe – Visegrad Countries Focus) je projekt kontinuální spolupráce uměleckých a kulturních organizací ve Visegrádském regionu. Síť založil IDU za podpory MKČR a Mezinárodního visegrádského fondu v r. 2012 za účelem vytvoření a realizace společné prezentace a výzkumné strategie s cílem posílit soudržnost zemí Visegrádské skupiny, zvýšit povědomí o regionu na mezinárodní scéně, propagovat současné dění v sektoru scénických umění a značku Visegrád a podporovat kontakty a spolupráci mezi umělci a kulturními pracovníky zemí Visegrádu na mezinárodní úrovni. Jsme aktivní jak na prioritních mezinárodních platformách, jako jsou hlavní veletrhy scénických umění nebo mezinárodní divadelní/taneční festivaly, tak ve Visegrádském regionu (konference, setkání, workshopy, prezentace, networking).

www.performingartsV4.eu