17.03.2010 00:00

Sympozium na téma Tradice ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška

Smyslem a úkolem sympozia je bilancovat a hodnotit úsilí o zachycení a prohloubení dokumentace amatérských divadelních aktivit v českých zemích. V řadě referátů a vystoupení teatrologů, pracovníků odborných pracovišť i praktiků z řad členů současných souborů nebo jejich organizátorů prezentovat výsledky této činnosti, hodnotit a konfrontovat je s potřebami současného amatérského divadla.

Program:

• Zahájení 1. srpna 2010 v 11 hod. v Miletíně, spojené s návštěvou Muzea a následnou besedou.

• Sympozium 2. srpna 2010 od 9 hod. v Hronově, za účasti pozvaných odborníků, přihlášených účastníků a hostů.

• Besedy v seminářích Jiráskova Hronova na téma Sympozia a dokumentace jejich průběhu.

• Zájezdy účastníků Jiráskova Hronova do Muzea s besedami o dokumentaci tradice českého ochotnického divadla.

• Prezentace výsledků badatelské práce v Informačním středisku Jiráskova Hronova.

• Informace pro zahraniční účastníky přehlídky a hosty ze zahraničí.

• Vydání publikace shrnující výsledky jednání sympozia.

Srdečně zveme všechny zájemce z okruhu odborné i laické veřejnosti k účasti.

Kontakt: Jiří Valenta, tel: 728 305 839

Informace a přihláška:

http://miletin.amaterskedivadlo.cz

Zdroj: muzeummiletin@seznam.cz

Autor článku: Informace z divadel