26.09.2017 08:48

Sympozium: Zdeněk Urbánek – básník, spisovatel, překladatel, gentleman

Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
Kdy: 12. říjen 2017, 13:30 – 17:00

Já jsem vlastně celý život vyrůstal v duchovním prostoru, jehož jedním znamením či ukazatelem byl tento můj celoživotní přítel.“ Václav Havel, 1997

Sympozium k nedožitým stým narozeninám Zdeňka Urbánka – básnického druha Jiřího Ortena nebo Ivana Blatného, esejisty, osobitého prozaika a svérázného překladatele angloamerické literatury včetně Williama Shakespeara, jednoho z prvních signatářů Charty 77 a nositele ocenění Spravedlivý mezi národy.

O Zdeňku Urbánkovi promluví naši hosté nejen jako o spisovateli a překladateli, ale také jako o obětavém a statečném člověku a příteli. Debatu bude moderovat novinář a publicista Josef Chuchma a vystoupí v ní vědec Ivan M. Havel, literární kritik a historik Vladimír Karfík, psycholog, diplomat, překladatel a ředitel Knihovny VH Michael Žantovský, spisovatel a politik Milan Uhde, anglista a redaktor Jan Zelenka, ředitel Ústavu translatologie na FF UK Stanislav Rubáš a novinář, literární historik, překladatel a politik Luboš Dobrovský.

Na naše sympozium navazuje vernisáž výstavy „Kabinet intelektuála“ v galerii SmetanaQ, v rámci níž vnuk Zdeňka Urbánka David Dušek se svými spoluautory představí knihu Zdeněk Urbánek 100.