25.10.2001 00:00

The World of Theatre 2000

The World of Theatre 2000 je publikace vydaná britským vydavatelstvím Routledge. Její 6. vydání obsahuje články z více než 50 zemí a umožňuje čtenáři vytvořit si přehled o dění v divadelní oblasti v jednotlivých zemích během sezón 1996/97, 1997/98 a 1998/99. Mimo to zde lze najít také soupis veškerých aktivit organizace ITI v těchto sezonách.

Informace: Routledge, Dierct Sales, Freepost, Andover Hants SP10 5BR, Velká Británie, tel.: +44 8700 768853, fax: +44 1264 343005, e-mail: orders@routledge.co.uk, http://www.routledge.com

Autor článku: redakce