08.03.2018 16:28

Theatre Symposium Brno 2018 – výzva k účasti

Divadelní fakulta JAMU vyhlašuje Call for proposals pro Theatre Symposium Brno 2018 s letošním tématem Tendence v současné divadelní režii a její pedagogice. Symposium se bude konat ve dnech 23. a 24. listopadu 2018 na půdě DF JAMU.

Podoby divadla procházejí v 21. století výraznými proměnami, které nás vedou k přemýšlení o tom, kam dnes divadelní umění směřuje. Termín režie okamžitě evokuje moc a zodpovědnost. Rostoucí množství informací a impulsů, se kterými se denně setkáváme, radikálně narušuje hierarchické modely divadelní praxe a zpochybňuje jejich adekvátnost. Performační umění je přirozeně založeno na vzájemné spolupráci a dialogu. Intenzita digitální doby, ve které žijeme, nás ovšem nutí možnosti společného dialogu znovu promýšlet. Jelikož považujeme divadelní režii za živé umění s významným transformačním potenciálem a nepopiratelnou ambicí reagovat na soudobé problémy a společensko-politickou situaci, je zjevné, že náš zájem se především musí soustředit na režii jako na řemeslo schopné kontextualizace reality a mobilizace publika. Proto je také nutné přemýšlet o způsobu výuky mladých režisérů, kteří by neměli být pouze učeni technice režie, ale také vychováváni k zodpovědnosti za svou tvorbu a sílu, se kterou na diváka působí. Cílem symposia, které navazuje na dvacetiletou tradici bienálních symposií divadelní antropologie a odborných konferencí na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, je umožnit interdisciplinární dialog mezi režiséry, divadelními praktiky i teoretiky a pedagogy divadelní režie a zprostředkovat jejich vzájemnou diskuzi o podobách současné divadelní režie i o různých přístupech k jejímu vyučování na vysokých uměleckých školách. K usnadnění výměny názorů a myšlenek budou nedílnou součástí symposia debaty u kulatého stolu.

Více informací můžete najít na webových stránkách symposia.

 

Autor článku: Anna Lahodová