11.10.2001 00:00

Tisková zpráva ke znovuotevření divadla Alfred ve dvoře

(vydáno 5. 10. 2001)

Po dvouleté pauze obnoví 1. listopadu činnost divadlo Alfred ve dvoře. Sál, který dal vystavět v jednom z domovních dvorů pražských Holešovic proslulý český mim Prof. Ctibor Turba, je přitom jediným zařízením svého druhu v České republice. Jde o jediné divadlo v zemi, které divákům soustředěně představovalo všechny podoby pohybového divadla, moderního divadla tanečního a v neposlední řadě i divadla klaunského. Na tuto dramaturgii chce navázat i nový provozovatel divadla, občanské sdružení Motus. Svoji činnost v Alfredu ve dvoře proto odstartuje velkoryse pojatou přehlídkou s názvem "Opět v provozu", která chce představit to nejlepší, co v republice za poslední dva roky v uvedených oblastech divadla vzniklo.

Cílem občanského sdružení Motus není vytvořit další pražský soubor se stálým repertoárem, ale otevřít divadlo Alfred ve dvoře nezávislým umělcům jako zázemí pro jejich netradiční inscenační projekty. Ty dnes většinou vznikají ve velmi provizorních podmínkách. Kromě zabezpečení zkušebního prostoru, produkčního zázemí a prezentace těchto projektů se Motus bude věnovat i dalším aktivitám, které zatím české experimentální divadlo citelně postrádá. První z nich, nesoucí název Kabinet, je určena zejména profesionálům. V jejím rámci se připravuje dokumentace projektů, která mimo jiné zjednoduší kontakt s domácími i zahraničními divadly a festivaly. Kontakty zpětně přinesou aktuální informace o vývoji nezávislé divadelní scény ve světě. Zejména pro tvůrce autorských představení budou také pořádány přednášky a semináře světových veličin experimentálního divadla. Druhá z přidružených aktivit sdružení Motus - Pracovna - je určena zejména mladým divákům a začínajícím divadelníkům. Těm umožní tvůrčí dílny na vlastní kůži zakusit experimentální divadelní postupy a výsledky své práce budou moci představit v blocích krátkých představení.

Mezi umělce, kteří budou v divadle Alfred ve dvoře vystupovat, patří například Petr Krušelnický, Halka Třešňáková, Ondřej Lipovský a skupiny Krepsko, Envoi a Stage Code. Členy umělecké rady se stali teoretička a historička tance Jana Návratová, divadelní režisér a dramatik, umělecký šéf brněnského HaDivadla a držitel dvou Cen Alfreda Radoka Jiří Pokorný, výkonná ředitelka festivalu Čtyři dny v pohybu Denisa Václavová a také autorka a režisérka Daniela Voráčková.

Divadlo Alfred ve dvoře založil Prof. Ctibor Turba v roce 1997. Scéna se orientovala na neverbální formy divadla, fyzické divadlo a moderní tanec. Komediální repertoár čerpal z netradičních jevištních tvarů, využíval loutky, masky a další techniky. Během své krátké existence prokázalo divadlo kvalitu svými úspěchy na různých festivalech v celém světě. Mladé generaci umělců poskytovalo příležitost vyjadřovat se vlastním tvůrčím způsobem. Hned v prvním roce své existence divadlo obdrželo mnohá ocenění. Už sama stavba architektů Jindřicha Smetany a Tomáše Kulíka byla v soutěži Grand Prix Obce architektů vyhlášena nejlepší novostavbou roku. Alfred ve dvoře získal také nominace na Cenu Alfreda Radoka v kategoriích "Divadlo roku" a "Představení roku", Petr Krušelnický Cenu Alfreda Radoka v kategorii "Talent roku" a představení Hanging Man kromě zmíněné nominace obdrželo i Cenu Českého literárního fondu. Jednotlivé projekty byly s úspěchem uváděny na mezinárodních festivalech (Japonsko, USA, Německo, Švýcarsko, Belgie, Francie).

Nový a kvalitně vybavený prostor byl z finančních a organizačních důvodů poslední dva roky víceméně uzavřen a slibně se vyvíjející práce mnoha umělců se ocitla bez potřebného zázemí. Tato skutečnost vedla na jaře někdejší produkční divadla Mariu Cavinu a performerku Danielu Voráčkovou k založení občanského sdružení Motus a vypracování projektu "Obnovení provozu a umělecké činnosti v divadle Alfred ve dvoře". Projekt získal plnou podporu Hlavního města Prahy a Motus tak obdržel grant na provoz divadla a následně získal nájemní smlouvu na prostory divadla.

Realizaci projektu občanského sdružení Motus kromě Hlavního města Prahy finančně podpořila Bank Austria Creditanstalt Czech republic, a. s., která letos sfúzovala s Hypovereinsbank CZ a její název je od 1. 10. 2001 HVB Bank Czech Republic.

Přehlídka s názvem "Opět v provozu" se bude konat ve třech blocích - od 1. do 3., od 7. do 9. a od 14. do 16. listopadu. Veškeré informace včetně fotografií k jednotlivým vystoupením budou pro novináře k dispozici na tiskové konferenci, která se bude konat v úterý 23. října od 14 hodin přímo v divadle Alfred ve dvoře (Františka Křížka 36, Praha 7 - Holešovice).

Kontakt a informace pro novináře:
Marek Král
Motus o. s.
Františka Křížka 36
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: propagace.alfred@centrum.cz
mobil: 0605/ 42 39 72
tel./fax: 02/ 3337 6985

Autor článku: redakce