29.11.2022 12:57

TROJBOJ 2022: Inscenované čítanie finálových textov súťaže DRÁMA 2021 o najlepší pôvodný dramatický text v slovenskom a českom jazyku

TROJBOJ vznikol pred dvadsiatimi dvoma rokmi ako pokus predstaviť formou inscenovaných čítaní finálové texty súťaže DRÁMA – súťaže pôvodných slovenských a od roku 2010 aj českých dramatických textov. Od roku 2005 sa TROJBOJ koná v rámci festivalu Nová dráma/New Drama.

Organizátormi súťaže DRÁMA 2021 sú Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Štátne divadlo Košice a Štúdio 12, divadelná platforma Divadelného ústavu. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

TROJBOJ aj tento rok pokračoval v tradícii prezentovania nových autorov v túžbe stimulovať záujem diváka o aktuálnu drámu a osviežiť spôsob inscenačného uchopenia súčasnej drámy. Tvorcovia inscenovaného čítania sa pokúsili finálové texty predstaviť pomocou krátkeho úryvku a týmto uvedením zároveň poukázať na ich inscenačné možnosti. Súčasťou Trojboja boli aj tento rok diskusie s autormi, režisérom úryvkov finálových textov a s odbornou porotou súťaže DRÁMA 2021 o možnostiach a medziach slovenskej a českej súčasnej drámy.

TROJBOJ 2022

14. 12. 2022 | 17:00 | Eliadova knihovna, Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 209/5, Praha

Réžia: Juraj Bielik
Účinkujú: Katarína Šafaříková, Tomáš Vravník, Martin Hronský (hlas)

Porota súťaže Dráma 2021: Marta Ljubková, Mário Drgoňa, Lucia Mihálová, Lukáš Kopas, Vladislava Fekete

Finalisti súťaže DRÁMA 2021 (v abecednom poradí):

Jakub Čermák: Očistec si zaslouží každý
Tomáš Hájek: Sammuma
Dominik Reisel: Ľudia nikdy nezomrú

Pripravili: Slovenský inštitút, Divadelný ústav a Divadlo Na zábradlí

Tisková zpráva TROJBOJ