18.08.2017 10:39

Turnov si pro podobu přístavby divadla vybral variantu se sklem a kovem

Turnov si pro podobu přístavby divadla, jejíž cena by neměla přesáhnout 35 milionů korun, vybral návrh architekta Josefa Pleskota. Je založený na skle a kovu, řekla místostarostka města Jana Svobodová (ANO).

Budova divadla je sice v relativně dobrém stavu, problém je ale v zázemí. Prostor šaten je malý, nedostatečná je kapacita toalet i místo, kde se mohou diváci o přestávce nebo po představení spolu pobavit. Vyřešit by to měla plánovaná dostavba, kterou chce město zahájit v roce 2019 nebo 2020. Její podobu vybírali zastupitelé ze dvou studií. Turnov přímo oslovil dva uznávané architekty, vedle Pleskota ještě Ladislava Lábuse. „Obě studie byly velmi kvalitní a dle mého názoru obě by byly pro Turnov přínosem. Zastupitelé se nakonec přiklonili k méně klasické variantě,“ uvedla Svobodová.

Konzervativní ve vztahu k budově divadla byl Lábusův návrh, studie Pleskota je podle starosty Tomáše Hockeho (Nezávislý blok) více odvážnější, možná až ztřeštěná. „Skýtá však určité výzvy: uplatnění soudobé architektury v městské památkové zóně, konstrukční řešení detailů a materiálů, urbanistický vstup do veřejného prostoru, neotřelé vnímání foyeru divadla se všemi společenskými aspekty, variantami využití,“ napsal starosta v podkladech pro zastupitelstvo.

Pleskot by měl nyní vypracovat projektovou dokumentaci a zapracovat do ní připomínky města. Jde například o vyřešení zastínění interiéru, vyřešení veřejného prostoru před divadlem s ohledem na dopravu či dořešení zadní přístavby šaten.

Turnovské divadlo s kapacitou 310 míst patří mezi nejstarší kamenná v republice. Pro ochotníky ho postavila v roce 1874 místní záložna, stavělo se jako zmenšená kopie Prozatímního divadla v Praze.

Základem programu jsou divadelní abonentní představení v podání známých souborů z celé země a Turnovské hudební večery. Na představení má předplatné každoročně zhruba 100 lidí. Pravidelně se v divadle také konají dětská divadelní představení, vystupují školáci a divadlo je využíváno i místními amatérskými soubory. V divadle se také každoročně konají dvě divadelní přehlídky s regionálním přesahem – Turnovský drahokam a Modrý kocour.

Kulturní centrum Turnov – divadlo

Autor článku: Převzato z: Culturenet.cz