13.12.2017 10:00

Umělecká rezidence na festivalu Theatrum Kuks

Festival THEATRUM KUKS vypisuje pro sedmnáctý ročník, který se koná v termínu 22. až 26. 8. 2018, rezidenci pro nezávislé divadelní či hudební skupiny a studenty divadelních či hudebních oborů.

Námi nabízená rezidence v termínu 17. až 24. 8. 2018 spočívá v tomto: zajímá nás divadelní, hudební či jiný umělecký projekt, který se jakýmkoli způsobem inspiruje v české i světové barokní kultuře a který se snaží posouvat hranice baroka směrem k modernímu uměleckému diskurzu – najdou-li pro to umělci opodstatnění.

Možností je řada – vznik inscenace/performance/či jiné umělecké formy inspirované dramatem/skladbou/jiným uměleckým dílem z období baroka, vznik textu/hudebního díla na motivy barokních děl, inscenace/koncert původního barokního díla a další.

Nechceme dávat žádná omezení. Jedinými podmínkami jsou inspirace barokem a uvedení premiéry/prezentace v rámci festivalu THEATRUM KUKS 2018.

Forma rezidence je pak zajištění zkušebního prostoru a ubytování přímo v prostorách hospitálu Kuks pro maximálně desetičlenný tvůrčí tým na týden. Rezidenční tým získá navíc kromě zázemí pro vznik nové inscenace ubytování až do konce festivalu (26. 8.) a volný vstup na festival, to vše v hodnotě 5 000 Kč/os.

Finanční výlohy pro tvůrčí tým tedy obnášejí veškeré náklady na vznik projektu. V našich finančně-technických možnostech není zajistit týmu zvuk a světla, pouze prostor.

Jako organizátoři festivalu THEATRUM KUKS se dlouhodobě zabýváme barokním uměním a hledáme v kultuře staré 300 let nové a nové inspirační proudy pro dnešní dobu a dnešní kulturu. Proto jsme se rozhodli oslovit i tvůrce jiné, studenty, divadelníky či hudebníky, které by možná ani nenapadlo hledat podněty v baroku, ale pro které by tato možnost představovala výzvu. Nepovažujeme baroko za mrtvé a ani nepovažujeme za jedinou možnou uměleckou cestu uchopení barokního odkazu formou rekonstrukce divadelních a hudebních děl. Hledáme v baroku to, co má společné s dnešní dobou, to, co by pro nás mohlo být zajímavé a podnětné. Proto má náš festival podtituly „baroko, jak jej nečekáte“ a „festival barokního a barokem inspirovaného umění“.

Pokud máte o rezidenci zájem, posílejte své návrhy projektů na E nicol@theatrum-kuks.cz DO KONCE TOHOTO ROKU, tzn. do 31. 12. 2017. Součástí projektu musí být: název tvůrčí skupiny, členové tvůrčího týmu, dramaturgická koncepce projektu.

Autor článku: Převzato z: culturenet.cz