05.06.2012 08:09

Uzávěrka soutěže o autorské texty pro Divadelní studio Dialog

Ve čtvrtek 31.5.2012 byl poslední termín, kdy se mohli autoři dramatických textů přihlásit do soutěže vyhlášené Divadelním studiem Dialog z Brna o původní autorský text.

Celkem se nám sešlo 16 textů od 13 autorů. Během měsíce června budeme pilně číst, posuzovat a hodnotit a v první polovině července vyhlásíme výsledky. Pouze připomínáme, že si vyhrazujeme právo určit vítězů více nebo nevyhlásit žádného v případě, že se nám žádný ze zaslaných textů nebude hodit do celkové koncepce studia. Všem zúčastněným autorům za zaslané texty děkujeme a všechny obeznámíme s výsledkem soutěže e-mailem.

V případě, že jste uzávěrku soutěže nestihli, můžete ještě stále zasílat své texty na e-mailovou adresu dialog@dsdialog.org a to nejpozději do 18.6.2012.

Autor článku: Michaela Rokosová